W nowym roku będziemy dla Was starać się jeszcze bardziej!

W 2017 roku pojawią się w ZIKiT dwa zupełnie nowe stanowiska – Drogomistrz, którego obowiązkiem będzie kompleksowy nadzór nad drogami w Krakowie oraz Inspektor ds. wzornictwa i przestrzeni publicznej, odpowiedzialny za stronę estetyczną prowadzonych przez ZIKiT inwestycji. Liczymy, że efekty tych zmian już wkrótce zostaną pozytywnie ocenione przez krakowian.

W nowym roku będziemy dla Was starać się jeszcze bardziej!
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

I tak Drogomistrz będzie pracował w ramach Sekcji Badań Drogowych. Do jego zadań będzie należeć m.in. wykonywanie objazdów i kontroli dróg pod względem ich stanu technicznego oraz nadzór stanu odwodnienia, oznakowania, zieleni, jak również robót budowlanych w terenie. Ponadto osoba taka będzie na bieżąco archiwizowała i przetwarzała pozyskane informacje w zakresie: oznakowania, robót, reklam, zieleni i innych elementów zlokalizowanych w pasach drogowych. Na koniec Drogomistrz będzie miał obowiązek sporządzenia raportów i analiz, które usprawnią pracę ZIKiT-u.

Natomiast drugi specjalista, który zostanie powołany na stanowisko ds. wzornictwa i przestrzeni publicznej, będzie pełnił swoje obowiązki w obrębie Zespołu Przygotowania Inwestycji ZIKiT. Do jego zadań należeć będą działania na rzecz dbałości o estetykę infrastruktury powstającej w ramach inwestycji ZIKIT „tak by uzyskany efekt kształtował harmonijną przestrzeń publiczną, wpisującą się w zamierzony ład architektoniczny otoczenia”.

Inspektor „od wzornictwa” będzie monitorował inwestycje ZIKiT od początkowej fazy zgód i przygotowywania dokumentacji do końcowego odbioru zadania. To z kolei będzie wymagało współpracy na bieżąco z projektantami inwestycji, konserwatorem zabytków jak również z lokalną społecznością, bo osoba ta będzie uczestniczyć także w konsultacjach z mieszkańcami. Warto także podkreślić, że to stanowisko to nie będzie dublować się z zadaniami plastyka miejskiego czy architekta miejskiego, ponieważ specjalista z ZIKiT łączyć będzie wiedzę dotyczącą aspektów technicznych i estetyki, co nada nowy wymiar miejskiej infrastrukturze.

- Chcemy tym samym wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych mieszkańców, którzy w różnych sytuacjach zwracali szczególną uwagę na te dwa aspekty naszej pracy, mniej lub bardziej krytycznie i pokazać, że myślimy o wszystkich użytkownikach dróg i przestrzeni publicznej – mówi Marcin Korusiewicz, dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. - Mam nadzieję, że np. Drogomistrz okaże się pomocny dla wszystkich, od których docierały do nas sygnały, że w Krakowie skrajnie uprzywilejowaną pozycję mają np. rowerzyści albo piesi. Myślę, że od stycznia będziemy bardziej gotowi na pogodzenie tych wszystkich grup o czasem sprzecznych interesach i różnych punktach widzenia – dodaje dyrektor Korusiewicz.

Pokaż metkę
Autor: zikit
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków