Szansa dla Przylasku Rusieckiego

Od 30 grudnia 2016 r. do 17 lutego 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych na projekty wpisane w „Plan Rozwoju Zbiorników Wodnych Przylasek Rusiecki”. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu, w imieniu Gminy Miejskiej Kraków, zgłosi projekt „Rozbudowa ścieżek pieszo-rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno-informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego”.

Szansa dla Przylasku Rusieckiego
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Przypominamy, że 7 grudnia 2016 roku uchwałą LIX/1284/16 Rada Miasta Krakowa przyjęła „Plan Rozwoju Zbiorników Wodnych Przylasek Rusiecki”, który na zlecenie ZIKiT został opracowany przez Smart Concept Sp. z o.o. (szczegóły TUTAJ) oraz pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego uzyskując ocenę 90% punktów. Tym samym „Plan Rozwoju Zbiorników Wodnych Przylasek Rusiecki” stanowi podstawę do ubiegania się o środki z Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił właśnie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych.

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-6-3-3--zagospodarowanie-rekreacyjne-i-turystyczne-otoczenia-zbiornikow-wodnych---rpmp-06-03-03-iz-00-12-098-16

Projekty składane w ramach konkursu muszą znajdować się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju zbiornika wodnego, który został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO WM.

Pokaż metkę
Autor: zikit
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków