Ogłaszamy konkurs!

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zachęca do wzięcia udziału w otwartym konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji przebudowy schodów (wraz z otoczeniem) pomiędzy ulicą Kalwaryjską i ulicą Zamoyskiego, stanowiących przedłużenie ul. Śliskiej. Schody nie były remontowane od dawna, a ze względu na malowniczy zakątek, w którym się znajdują, mają szansę stać się prawdziwą ozdobą Starego Podgórza. Prace konkursowe można składać do 24 marca 2017 r.

Ogłaszamy konkurs!
Fot. Wiesław Majka

Głównym organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków (ZIKiT), a współorganizatorem Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP). Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną  w wysokości 10 tys. zł. Nagroda II wynosi 7.500 zł, a trzecia III – 5.000 zł. Będą też przyznawane wyróżnienia o wartości: 2.500. Ponadto laureat I nagrody zostanie zaproszony przez zamawiającego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej.

Sąd konkursowy oceni zgłoszone koncepcje obradując w składzie: Przewodniczący Michał Szymanowski – SARP Kraków, Paweł Wieczorek (SARP Kraków), Maciej Kowalczyk (SARP Warszawa), Grażyna Fijałkowska (Radna Miasta Krakowa), Jacek Bednarz (Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII Stare Podgórze), Piotr Pakaszewski (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie), Piotr Chuchacz (MPOIA Kraków, SARP Kraków).

„Istotne jest powiązanie zastosowanych rozwiązań z kontekstem przestrzennym, architektonicznym i urbanistycznym Starego Podgórza. W przedmiotowej lokalizacji zamawiający spodziewa się współczesnej formy architektonicznej, wysokiej jakości zaprojektowanej z poszanowaniem kontekstu przestrzennego oraz wytycznych zawartych w obowiązujących aktach prawnych i stosowanych rozwiązań materiałowych” – czytamy w regulaminie konkursu. Regulamin i wraz załącznikami można znaleźć TUTAJ oraz na stronie www.sarp.krakow.pl

Ważne terminy:

Pytania do regulaminu konkursu można zgłaszać do 13 stycznia 2017 roku. Odpowiedzi na te pytania zostaną opublikowane 20 stycznia 2017 roku. Termin składania wniosków o dopuszczenie w konkursie upływa 27 stycznia 2017 roku do godz.15. Natomiast prace konkursowe można składać do 24 marca 2017 roku do godz. 15.

Finał i rozstrzygnięcie konkursu, publiczne ogłoszenie wyników oraz otwarcie wystawy pokonkursowej zaplanowane są na 7 kwietnia 2017 roku. Natomiast zaproszenie autorów pracy uznanej przez sąd konkursowy za najlepszą do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – przewidziane jest w II kwartale 2017 roku.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

 

Pokaż metkę
Autor: zikit
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków