W Krakowie przybywa i przybędzie dróg rowerowych

Już wkrótce krakowscy rowerzyści będą mieli do dyspozycji nowe ścieżki rowerowe, mogą także sprawdzić jakie inwestycje będą realizowane z myślą o nich w następnej kolejności. Obecnie mamy blisko 180 km całej infrastruktury rowerowej (dla porównania w 2014 r. było to 145 km), i ta liczba będzie sukcesywnie rosła już w najbliższych latach.

W Krakowie przybywa i przybędzie dróg rowerowych
Fot. Tomasz Stankiewicz / krakow.pl

- Choć rok 2016 zbliża się ku końcowi i w tym czasie zostanie ukończonych jeszcze tylko kilka tras rowerowych, warto także zwrócić uwagę na bardzo zaawansowane plany budowy kolejnych odcinków dla rowerzystów, które są już w fazie inwestycyjnej, czyli w trakcie opracowania dokumentacji czy przed ogłoszeniem przetargu – mówi Iwona Król, zastępca dyrektora w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

I tak obecnie rozpoczęto budowę dwóch odcinków dróg rowerowych. Pierwszy wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej od ul. Wielickiej (długość: 1715 m; koszt: 2 mln zł), drugi wzdłuż ul. Wielickiej od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi (1600 m; koszt: 1,7 mln zł). Wkrótce rozpocznie się także budowa ciągu rowerowego na koronie wałów Wisły od Białuchy do Mostu Wandy (5,5 km; 787 tys. zł).

Kolejne kilometry ścieżek są na etapie przygotowań. Najbliżej realizacji są te zadania, na które w najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi. Mowa tutaj  o odcinkach wzdłuż ul. Conrada od ul. Weissa do Sosnowieckiej wraz z budową kładki dla pieszych (770 m; 6,1 mln zł) oraz wzdłuż ul. Opolskiej od kładki dla pieszych do ul. Weissa (1280 m; 2,3 mln zł), które mają dużą szansę na realizację jeszcze w tym roku.

Zadania rowerowe planowane do realizacji, były przygotowywane do procedury przetargowej już w pierwszym kwartale tego roku. Jednak w związku ze zmianą ustawy o zamówieniach publicznych, ZIKiT musiał wstrzymać się z ogłaszaniem przetargów. W efekcie spowodowało to znaczne wydłużenie okresu realizacji.

Kolejna ścieżka, na którą wkrótce zostanie ogłoszony przetarg, będzie biegła wzdłuż ul. Nowohuckiej  i powstanie w trzech etapach od ul. Saskiej do Koszykarskiej, od wiaduktu do Ronda Dywizjonu 308, oraz od Ronda Dywizjonu 308 do ul. Wysockiej. Ścieżka ta mierzyć będzie w sumie 2680 metrów i zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową powinna być gotowa w 2018 r., aczkolwiek ZIKiT planuje finał prac w listopadzie 2017 r.

Takich dróg rowerowych tuż przed realizacją jest znacznie więcej. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi na: budowę ścieżki wzdłuż ul. Zakopiańskiej (od pętli tramwajowej  w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego na ul. Siostry Faustyny: 750 m; 2,5 mln zł), opracowanie dokumentacji projektowej na ścieżkę od klasztoru ss. Norbertanek do istniejącego odcinka przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granic miasta (2,9 km), na koncepcję budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada (na odcinku od al. Słowackiego do ul. Opolskiej) oraz wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej od ul. Powstańców do estakady (również przetarg na koncepcję).

W przygotowaniu, czyli przed ogłoszeniem przetargu na koncepcję, projekt czy program funkcjonalno użytkowy,  są także następujące zadania: budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej (2,2 km), wzdłuż ul. Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego (1,4 km), od ul. Piastowskiej wzdłuż rzeki Rudawy do ul. Zakliki (4,7 km), od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic miasta (4,6 km), wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej oraz wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla (1,8 km). Większość z tych przetargów zostanie ogłoszonych na przełomie października i listopada 2016 r.

Warto także wspomnieć o zdaniach rowerowych, dla których jest już opracowywana dokumentacja, np. koncepcja lub projekt. Wśród tych pozycji jest np.  ścieżka od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego, a następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i Wielickiej (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) – długość:4,7 km; koszt: 18 mln zł, realizacja: 2018 rok. Jak również przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły na odcinku ul. Tynieckiej i Widałkowej.

Na koniec mamy też jeszcze jedną dobrą wiadomość dla rowerzystów. Otóż, ze środków unijnych, które udało się zaoszczędzić na koniec roku (z powodu niższej, niż pierwotnie zakładano, wartości dofinansowania), blisko 26 mln zł zostanie przeznaczonych  na zadania w ramach Niskoemisyjnego transportu miejskiego, w tym na budowę ścieżek rowerowych, wśród których wstępnie wytypowano trasy na moście nad Białuchą (szacunkowo 4 mln zł), wzdłuż al. 29 Listopada (od ul. Kamiennej do ul. Opolskiej – ok. 4 mln zł), kładkę pieszo-rowerową wzdłuż mostu na ul. Nowohuckiej (ok. 7 mln zł), ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Piastowskiej od Rudawy do Cichego Kącika (ok. 1,5 mln).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków