Trzy warianty projektu Placu Biskupiego [GALERIA]

W ubiegły piątek odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami poświęcone rewitalizacji Placu Biskupiego. Na podstawie zgłoszonych uwag i pomysłów powstały trzy warianty zagospodarowania. Wszystkie zachowują historyczny kształt placu i podkreślają charakter śródmiejskiego zieleńca. W projekcie wyeksponowano także istniejącą zieleń.

Trzy warianty projektu Placu Biskupiego [GALERIA]
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Każdy z wariantów zakłada nieco inny charakter drugiej części placu. We wszystkich jest jednak widoczny podział na strefy funkcjonalne. Od strony zachodniej można rozróżnić kolejno: strefę relaksu i wyciszenia, przestrzeń placu z drzewem ozdobnym (paulownia w formie solitera), następnie strefę rekreacyjną gier i zabaw oraz otwartą przestrzeń placu, oddzieloną od ulicy Krowoderskiej buforem zieleni izolacyjnej.

Dwa spośród przedstawionych wariantów zakładają likwidację płatnego parkingu zajmującego ponad połowę dostępnego na placu miejsca. We wszystkich wariantach została znacząco zwiększona liczba elementów małej architektury. Wprowadzono nasadzenia bylinowe, dobierając gatunki tak by były atrakcyjne przez cały rok. Plac został wydzielony od jezdni naturalnym ogrodzeniem z żywopłotu strzyżonego. Na całej długości żywopłot ma zróżnicowaną wysokość. Przemawiały za tym względy użytkowe i bezpieczeństwa (tworzenie enklaw, przy równoczesnym zachowaniu widoczności przy przejściach dla pieszych). Ponadto każda z opcji zakłada wprowadzenie elementu wodnego, a także wykorzystanie istniejącego ujęcia wody jurajskiej i budowę pitnika.

Warianty różnią się między sobą lokalizacją elementu wodnego i obiektów służących rekreacji, oraz sposobem zagospodarowania dużego placu otwartego.

Wariant 1

W pierwszej wersji koncepcji zaproponowano w strefie relaksu i wyciszenia wnęki z ławkami w otoczeniu bylin. Przy użyciu żywopłotów stworzono zaciszne wnętrza. Plac znajdujący się w centralnej części Placu Biskupiego pozostawiono jako przestrzeń otwartą, eksponując drzewo gatunku paulownia. Na placu zlokalizowano stoły szachowe. Odrestaurowano znajdującą się przy nim studnię. W części rekreacyjnej gier i zabaw ustawiono ławki, pitnik wody jurajskiej a pozostałe miejsce przeznaczono na poprowadzenie tzw. „ścieżki bosych stóp” wykonanej z materiałów o różnych fakturach, stanowiącej atrakcję dla dzieci oraz miejsce na elementy rekreacyjne na dzieci. Na otwartym placu, w jego zachodniej części, pozostawiono miejsce do organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych. We wschodniej części posadzono dwa rzędy drzew, pod którymi ustawiono ławki. Pomiędzy szpalerami umieszczono element wodny w kształcie stołu wodnego z dyszami spieniającymi. Taka forma umożliwia bezpośredni kontakt z wodą, zarówno dorosłym, dzieciom jak i osobom poruszającym się na wózkach. Umożliwiono wejście na plac od strony ulicy Krowoderskiej, między zielenią izolacyjną.

 

Wariant 2

Druga wersja koncepcji przenosi funkcję placu do centralnej części. Obok drzewa paulowni pojawia się element wodny i drewniane siedzisko. Do strefy relaksu i wyciszenia przeniesiono stoły szachowe. W części rekreacyjnej gier i zabaw bez zmian, natomiast otwarty plac zmienia nieco charakter – na bardziej parkowy, a w zagajniku drzew znajdują się urządzenia sportowe (siłownia zewnętrzna typu street workout). Ponadto w tej części zlokalizowano stoły do tenisa stołowego. Pod drzewami postawiono ławki. Dodatkowo wprowadzono luźno rozrzucone siedziska, z których można korzystać zarówno w pozycji siedzącej jak i leżącej. Wejście na plac i mała architektura bez zmian.

 

Wariant 3

Trzecia wersja koncepcji pozostawia płatny parking. Dla zwiększenia komfortu mieszkańców wprowadzono dodatkową strefę buforową z wysokich krzewów ozdobnych między parkingiem a terenem zieleni. Żeby charakter placu był spójny wprowadzono dodatkowo kilka drzew w tej części. Funkcję placu przejmuje centralna część, czyli mały plac z drzewem paulownią, w której zlokalizowano element wodny i ławki. W strefie relaksu i wyciszenia prócz ławek we wnękach znajdują się stoły szachowe. Część rekreacyjna gier i zabaw bez zmian. Mała architektura jak w poprzednich wersjach koncepcji.

We wszystkich proponowanych koncepcjach zachowano możliwe najwięcej miejsc parkingowych wokół placu. Stworzono alternatywne propozycje – pasów postojowych i wyznaczonych miejsc parkingowych, z których pierwsza jest bardziej korzystna zarówno ze względu na dostępną liczbę miejsc jak i pozostawioną szerokość chodników. Wprowadzenie pasów postojowych umożliwia parkowanie w ciągu całej ulicy, za wyłączeniem miejsca przed budynkiem konsulatu rosyjskiego.

Uwagi dotyczące wariantów można przesyłać na e-mail sekretariat@zikit.krakow.pl oraz biuro@gajda-ak.pl do dnia 7 października 2016 roku.

Pokaż metkę
Autor: ZIKiT
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków