Komunikat archiwalny

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Wrobela II

W związku z planowanym przygotowywaniem do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Wrobela – etap II” – (rozbudowa  skrzyżowania  z ul. Rączną i ul. Łutnia oraz rozbudowa ul. Wrobela na odcinku od w/w skrzyżowania do ul. Husarskiej), Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje mieszkańców o możliwości przyłączenia przyległych posesji do zaprojektowanego kanału opadowego w pasie drogowym, w oparciu o indywidualne projekty przyłączy oraz wymagane dokumenty formalno-prawne (uzyskane kosztem i staraniem właścicieli posesji).

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Wrobela II
Fot. ZIKiT

Infromujemy, że w ramach planowanej  przez ZIKiT inwestycji będą realizowane przyłącza kanalizacji opadowej od projektowanego kanału opadowego do granic pasa drogowego.

Wnioski zainteresowanych stron należy składać do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w terminie do 28.10.2016r.

Realizacja robót planowana jest na koniec 2016 i w 2017 roku.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków