Zielony parking w Nowej Hucie

Do końca października na osiedlu Centrum A w rejonie Klubu Jędruś powstanie parking ekologiczny, a zaniedbany teren zostanie uporządkowany oraz wzbogacony o małą architekturę. Znajdzie się tutaj miejsce dla kilkunastu samochodów. Ekologiczny parking jest połączeniem ażurowej płyty i wyrastającej w wolnych przestrzeniach trawy. Jest też bardziej korzystny w czasie opadów, ponieważ lepiej zbiera wodę.

Zielony parking w Nowej Hucie
Fot. ZIKiT

Wczoraj w ZIKiT odbyło się otwarcie ofert w przetargu. Wzięło w nim udział 5 firm, które oszacowały koszty zadania od 166,151, 71 zł do 210,621,65 zł. Inwestycja obejmuje prace drogowe, kanalizacyjne, roboty zabezpieczające sieć uzbrojenia podziemnego oraz montaż małej architektury. Zadanie było uzgadniane z konserwatorem, ponieważ teren leży w obrębie układu urbanistycznego Nowej Huty wpisanego do rejestru zabytków.

Pokaż metkę
Autor: ZIKiT
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków