Informacja dla kierowców autokarów na czas Światowych Dni Młodzieży 2016

Na jakiej podstawie autokar wjedzie na parking? Gdzie kierowca będzie mógł zasięgnąć informacji? Kto zabezpieczy parking i pojazdy? – na wszystkie pytania kierowców autokarów dotyczące okresu Światowych Dni Młodzieży odpowiadamy w poniższym tekście.

Informacja dla kierowców autokarów na czas Światowych Dni Młodzieży 2016
Fot. ZIKIT

INFORMACJA DLA KIEROWCÓW AUTOKARÓW NA CZAS ŚDM 2016

 

 1. Kierowca autokaru winien posiadać identyfikator wydany przez Komitet Organizacyjny na którym znajdują się numer parkingu, jego lokalizacja, nr. rejestracyjny pojazdu oraz dodatkowe informacje ( np. telefon kontaktowy  ).
 2. Postój autokaru na danym parkingu wyłącznie na podstawie identyfikatora którego numer jest zgodny z numerem parkingu.
 3. Ilość miejsc parkingowych w granicach miasta jest limitowana , a wprowadzone ograniczenia w ruchu mogą uniemożliwić swobodne poruszanie się po mieście. Planując przyjazd należy pozyskać identyfikator z Komitetu Organizacyjnego ŚDM. Brak identyfikatoramoże skutkować odesłaniem autokaru poza granice miasta.
 4. Szczegółowe oznaczenie numerów parkingów i ich lokalizacja http://zikit.krakow.pl/ogolne/202014,1787,komunikat,informacja_dla_kierowcow_autokarow_na_czas_swiatowych_dni_mlodziezy_2016.html  i na mapkach
  http://krakow.pl/komunikacja/201498,1846,komunikat,jak_poruszac_sie_po_krakowie__mapy_dla_pielgrzymow__pdf_.html
 5. Na parkingach patrole wojska i wolontariusze będą zabezpieczać porządek i regulację ruchu, należy się stosować do ich poleceń.
 6. Patrole wojska oraz wolontariusze będą między innymi :
 • sprawdzać identyfikatory uprawniające do wjazdu na parking
 • zawracać pojazdy nie posiadające identyfikatora
 • wyznaczać i kontrolowaćdziałania w zakresie porządkowym
 • kierować regulacją ruchu w obrębie parkingu oraz na dojazdach do nich
 • udzielać informacji w zakresie dojść do Miejsc Wydarzeń Centralnych.
 1. Autokary nie są dozorowane ( parking nie strzeżony ).
 2. Kierowcy muszą się dostosowywać do przepisów wynikających z tymczasowej organizacji ruchu, poleceń policji i innych służb porządkowych ( w tym służb odpowiedzialnych za porządek na parkingu ).
 3. Postój autokarów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 4. Na parkingach rotacyjnych ( nie przeznaczonych na parkowanie autokarów) postój możliwy jedynie na czas wsiadania i wysiadania pielgrzymów.
 5. Zabrania się postoju autokarów na wjazdach i dojściach do posesji.
 6. Zabrania się wyrzucania nieczystości w miejscu parkowania autokaru (nieczystości z toalet autokarów, odpady komunalne).
 7. Z uwagi na utrudnienia i ograniczenia w ruchu drogowym na terenie miasta Krakowa- zaleca się zrzut nieczystości z toalet autokarowych zorganizować przed przyjazdem do Krakowa.
 8. Zaleca się tankowanie autokarów przed przyjazdem do Krakowa.
 9. Za wynikłe szkody w infrastrukturze spowodowane nie stosowaniem się do przepisów o ruchu drogowym oraz zaleceń niniejszej instrukcji odpowiada kierowca autokaru.
 10. Zabrania się parkowania autokaru w sposób ciągły powyżej 24 godzin na parkingach zlokalizowanych w ciągach ulic z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń na jezdni.
 11. Pasażerowie autokarów powinni zapisać lokalizacje parkingu aby niebyło problemów z jego powrotem.
 12. Wyznaczone parkingi funkcjonują od 26.07.2016 do 31.07.2016r. do godz. 24.00.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków