Ulica Wrobela po remoncie

Po zakończonym gruntownym remoncie ulicy Przewóz i ul. Drukarskiej, przyszedł czas na zakończenie prac na kolejnej podgórskiej ulicy – ul. Feliksa Wrobela. Przebudowa I odcinka kosztowała ponad 1,5 mln zł. W ubiegłym tygodniu ulica została dopuszczona do ruchu.

Ulica Wrobela po remoncie
Fot. ZIKiT

Etap I obejmował odcinek od ul. Śliwiaka do skrzyżowania ul. Rącznej i Łutnia, czyli ok. 460 metrów. Przed rozpoczęciem prac ulica była pozbawiona kanalizacji opadowej, brakowało chodników a stara nawierzchnia bitumiczna nie pozwalała na komfortową jazdę.

Prace  rozpoczęły się w maju 2016 r. budową kanalizacji, następnie wykonana została podbudowa drogi i ułożona nawierzchnia. Ułożone zostały także  granitowe krawężniki, chodniki i wjazdy z kostki betonowej. Wymienione zostało oświetlenie na nowoczesne i energooszczędne typu LED.

Trwają przygotowania do remontu kolejnych etapów ul. Wrobela, których realizacja uzależniona jest od zabezpieczenia środków na ten cel w budżecie miasta w latach następnych. Jak na razie dla II i III etapu wydana jest decyzja ZRiD. Etap II biegnie od skrzyżowania ul. Rączna, Łutnia i Wrobela  do pętli na os. Przewóz (ok. 1277 metrów), a etap III obejmuje m.in. przebudowę pętli autobusowej.

Ulica Wrobela w liczbach:

460 metrów – odcinek przebudowanej ulicy

485 metrów – kanalizacja opadowa, którą tutaj ułożono

3 tys. m kw. – podbudowa i nowa nawierzchnia

960 m – krawężniki granitowe

1830 m kw. – chodniki i wjazdy z kostki betonowej

11 – liczba wymienionych opraw ulicznych

ULICA WROBELA PRZED REMONTEM:

wrobela

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków