Plan dla Starego Podgórza. Zapraszamy na konsultacje!

Zgodnie z obietnicą przygotowaliśmy pakiet rozwiązań, mających na celu poprawę jakości życia w obszarze Starego Podgórza. W przyszły wtorek (28 czerwca) w Kinie Wrzos (godz. 18.30), w trakcie II konsultacji społecznych - odpowiemy na wszystkie pytania i wspólnie z mieszkańcami zdecydujemy, które z proponowanych rozwiązań wprowadzić w życie.

Plan dla Starego Podgórza. Zapraszamy na konsultacje!
Fot. ZIKiT

Obszar Starego Podgórza, w szczególności ulicy Kalwaryjskiej, cechuje nadmierny ruch samochodów, generujący korki, opóźnienia w kursowaniu tramwajów oraz brak przestrzeni do swobodnego przemieszczania się pieszych, z uwagi na zastawione samochodami chodniki.

Jakość życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej jest mocno ograniczona, stąd inicjatywa Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK oraz Spółki Miejska Infrastruktura, aby wspólnie z mieszkańcami poprawić obecną sytuację.

Konsultacje społeczne przeprowadzone w maju 2016 roku wykazały potrzebę wprowadzenia zmian w organizacji ruchu oraz przywrócenia przynajmniej częściowo pierwotnych funkcji przestrzeni publicznych. Ustalono wspólnie z mieszkańcami, iż zaproponowane zostaną wariantowe rozwiązania, mające na celu zmniejszenie zatłoczenia na ulicy Kalwaryjskiej oraz poprawę warunków ruchu pojazdów transportu zbiorowego, pieszych i rowerzystów.

Zakres niezbędnych rozwiązań

1. W związku z planowanym wzmożonym ruchem tramwajów w okresie ŚDM, a także koniecznością zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi transportem zbiorowym w okresie planowanych utrudnień związanych z budową łącznicy kolejowej w rejonie skrzyżowania ulic Wielickiej oraz Powstańców Śląskich (jesień 2016) niezbędne jest wprowadzenie zakazu parkowania na jezdni całej długości ulicy Kalwaryjskiej oraz odcinku ul. Limanowskiego od ul. Krakusa do ul. Benedykta.

W celu umożliwienia niczym nieograniczonego przejazdu tramwajów zamontowany zostanie separator odgradzający torowisko tramwajowe, w sposób zapewniający możliwość skrętów w ulice poprzeczne.

Rezultaty: Stały, skrócony do około 4 minut (obecnie nawet 15 min), czas przejazdu tramwajem pomiędzy przystankami Rondo Matecznego oraz Korona.

2. Wprowadzenie kontrapasa rowerowego na ul. Zamoyskiego od ul. Smolki do Rynku Podgórskiego, który zapewni ciągłość infrastruktury rowerowej od planowanej do realizacji w tym roku estakady w ciągu ulicy Kamieńskiego z Kładką Bernatka. Wobec braku możliwości prowadzenia większego ruchu rowerowego ulicą Kalwaryjską, z uwagi na nieprzyjazną geometrię tej ulicy, ulica Zamoyskiego jest jednym z niewielu korytarzy w tym rejonie, który może być dedykowany dla ruchu rowerów.Dodatkowo planuje się połączenie drogi dla rowerów w ulicy Wadowickiej z ul. Mitery oraz umożliwienie wjazdu rowerem w Plac Niepodległości z ulicy Kalwaryjskiej.

kalwaryjska 1

Zakres proponowanych rozwiązań

(Uwaga! Rozwiązania te należy traktować jako propozycje wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych, które są poddawane finalnej dyskusji)

3. Całkowity zakaz parkowania na ulicy Kalwaryjskiej, włącznie z chodnikami, co przyczyni się do poprawy warunków ruchu pieszego i wzrostu atrakcyjności gospodarczej ulicy. Witryny sklepowe zostaną odsłonięte, a dla klientów okolicznych sklepów miejsca postojowe zostaną zapewnione w powstającym Parkingu Korona.

kalwaryjska 2

4. Alternatywnie dla rozwiązania #3 wprowadzenie całkowitego zakazu parkowania włącznie z chodnikami, na odcinku ulicy Kalwaryjskiej od ul. Smolki do Rynku Podgórskiego, poza kilkoma miejscami wyznaczonymi na odcinku od ul. Warneńczyka do przystanku tramwajowego Korona.

5. Wprowadzenie separatora oraz zakazu parkowania na ul. Limanowskiego od Rynku Podgórskiego do ul. Krakusa,

6. Wyznaczenie miejsc parkingowych na prawym pasie ruchu ul. Kalwaryjskiej od skrzyżowania z ul. Kamieńskiego do ul. Podskale.

7. Zmiana organizacji parkowania na ulicy Rejtana (wprowadzenie parkowania równoległego jednostronnego na jezdni) i uwolnienie chodników od samochodów.

8. Zaślepienie ulicy Stromej w celu stworzenia ulicy w stylu "podworzec".

 

kalwaryjska 3

 

9. Wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu na odcinku ulicy Kalwaryjskiej od ul. Warneńczyka do Rynku Podgórskiego oraz na odcinku ul. Legionów Piłsudskiego od ul. Kalwaryjskiej do ul. Rollego. Wprowadzenie ograniczenia ruchu spowoduje rozcięcie relacji tranzytu międzydzielnicowego, w efekcie ograniczy ruch w całym obszarze Starego Podgórza, jednak może skutkować zwiększeniem ruchu na ulicach bocznych (np. Zamoyskiego).

kalwaryjska 4

 

Co dalej?

Zgodnie z obietnicą przygotowaliśmy pakiet rozwiązań w celu poprawy jakości życia w obszarze Starego Podgórza. 28 czerwca (godz.18.30), w Kinie Wrzos, w trakcie drugich konsultacji społecznych odpowiemy na Państwa wszystkie pytania i wspólnie zdecydujemy, które z proponowanych rozwiązań wdrożyć.

Zapraszamy!

POBIERZ MATERIAŁY NA KONSULTACJE:

PDF

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków