Przyszłość ulicy Kościuszki. Mieszkańcy zabrali głos w dyskusji

Więcej zieleni czy miejsc postojowych? Gdzie umieścić pętlę autobusową? Czy przywrócenie przejścia dla pieszych w rejonie al. Krasińskiego będzie zmianą na lepsze czy na gorsze? Wczorajsze konsultacje na Zwierzyńcu w sprawie przebudowy ulicy Kościuszki trwały ponad trzy godziny, wzięło w nich udział blisko sto osób, a pytań było tak dużo, że mieszkańcy chętni do zabrania głosu, wpisywali się na listę.

Przyszłość ulicy Kościuszki. Mieszkańcy zabrali głos w dyskusji
Fot. ZIKiT

Konsultacje dotyczyły wstępnej koncepcji przebudowy ulicy, tak aby mieszkańcy mogli zgłosić swoje uwagi i spostrzeżenia, zanim zostanie opracowany projekt: - Nie przyszliśmy z zamkniętym tematem. Rozmawiamy o tym, jak Państwo widzą przyszłość tej ulicy – zaznaczył Łukasz Franek, zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Dla wielu mieszkańców najważniejszym problemem był hałas, jaki powodują przejeżdżające przez ul. Kościuszki tramwaje. Pytali, czy projektant przeprowadził pomiary hałasu i czy wymiana torowiska poprawi trudną sytuację. – Przeprowadziliśmy takie pomiary, ale jesteśmy otwarci na państwa indywidualne uwagi. Ponadto musimy złożyć raport oddziaływania na środowisko, w którym także zwrócimy uwagę na ten problem – odpowiadała przedstawicielka biura projektowego.

Uczestnicy spotkania zadawali również pytania w temacie przywrócenia przejścia dla pieszych przez Aleje Trzech Wieszczów na moście Dębnickim. Część wyrażała obawy, czy aby nie spowolni to ruchu samochodowego na i tak obleganej przez kierowców trasie. Inni natomiast zwrócili uwagę, że znajdujące się w pobliżu przejście podziemne jest ogromnym utrudnieniem dla rodziców z wózkami, niepełnosprawnych czy osób starszych, a kolejne pasy znajdują się w odległości 400 metrów. Pojawił się też trzeci pomysł, aby przejście dla pieszych umieścić od strony DH Jubilat. Podkreślono również istotność tego przejścia w kontekście poprawy dostępności ulicy Kościuszki i zwiększenia jej atrakcyjności gospodarczej.

Mieszkańcy wraz z projektantem dyskutowali także, gdzie powinna zostać zorganizowana pętla dla autobusów linii aglomeracyjnych. W koncepcji pojawiła się propozycja, aby umieścić ją w tym samym miejscu, co pętla tramwajowa, ale w trakcie spotkania padały propozycje innych lokalizacji, np. w pobliżu klasztoru ss. Norbertanek, w rejonie mostu Zwierzynieckiego, czy w Przegorzałach wraz z wydłużeniem torowiska.

Kolejnym ważnym tematem była kwestia wyboru pomiędzy organizacją dodatkowych miejsc postojowych na ulicy Kościuszki, a nowymi nasadzeniami drzew. Część mieszkańców zdecydowanie opowiedziała się za zielenią, a część zgłosiła konieczność organizacji miejsc parkingowych radnym dzielnicy. – Ten wybór też należy do Państwa, to Wy mieszkacie przy tej ulicy, choć ja osobiście postawiłbym na zieleń – zaznaczył Łukasz Franek z ZIKiT.

-Proszę zwrócić uwagę, że chodzi o wyprowadzenie ruchu tranzytowego z Salwatora, a im bardziej będzie wygodniej dla samochodów, tym na ul. Kościuszki będzie ich więcej – komentował jeden z mieszkańców.

Biorący udział w spotkaniu mieszkańcy otrzymali specjalne druki, na których mogli zgłosić swoje uwagi dotyczące planów przebudowy.

- My także czekamy na głosy od Państwa. Frekwencja i ilość zdanych pytań pokazuje, że takie spotkanie było potrzebne i niewykluczone, że zorganizujemy kolejne w tym temacie  – podsumował Szczęsny Filipiak, przewodniczący Rady Dzielnicy VII.

Wczorajsza dyskusja w sprawie koncepcji przebudowy ul. Kościuszki to kolejne konsultacje z mieszkańcami, które zorganizował Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w ramach akcji „Mobilny Kraków”. Dziękujemy mieszkańcom za frekwencję i zaangażowanie. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały zanotowane i będą przez ZIKiT jeszcze raz poddane analizie. Wkrótce poinformujemy także, o kolejnych spotkaniach konsultacyjnych w różnych częściach Krakowa.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków