Na rowerze do centrum Krakowa

W ciągu dwóch lat mieszkańcy południowej części Krakowa zyskają ponad 10 km ścieżek rowerowych, dzięki którym dojadą na rowerze do centrum miasta. ZIKiT przystępuje właśnie do nowych inwestycji  i  niektóre odcinki wykona już w tym roku. Co ważne, nowe ścieżki zostaną skomunikowane z istniejącymi  w tym rejonie, czyli z np. z ul. Wielicką i Wadowicką.

Na rowerze do centrum Krakowa
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

- Przystępujemy do budowy jednego z najbardziej oczekiwanych odcinków rowerowych, łączącego Bulwary Wiślane z południem Krakowa – zapowiada Krzysztof Migdał z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Nowa ścieżka rowerowa rozpocznie się w rejonie projektowanej właśnie kładki Kazimierz-Ludwinów, a następnie zostanie poprowadzona w kierunku ul. Konopnickiej do Ronda Matecznego. Od ronda rowerzyści będą mogli pojechać w kierunku ul. Wadowickiej (tam w ubiegłym roku powstał kolejny fragment ścieżki rowerowej) lub w kierunku ul. Kamieńskiego. Przy ul. Kamieńskiego konieczna będzie budowa kładki, która przeprowadzi pieszych i rowerzystów przez al. Powstańców Śląskich i nad linią kolejową. Potem z ulicy Kamieńskiego będzie można pojechać w kierunku ulicy Wielickiej lub w kierunku ulicy Nowosądeckiej.

Warto dodać, że w ubiegłych latach ZIKiT wykonał ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z ul. Wielicką i Aleją Powstańców Wielkopolskich do ul. Rożena.

- Natomiast w tym roku planujemy zrealizować ścieżkę rowerową od ul. Rożena do Teligi. To spowoduje, że rejon Prokocimia zostanie w pełni skomunikowany z centrum miasta. Dodatkowo dla poprawy komunikacji rowerowej z Bieżanowem, w 2016 r. powstanie brakująca ścieżka rowerowa wzdłuż ulic Teligi i Ćwiklińskiej – zapowiada Krzysztof Migdał z ZIKiT.

Wymienione zadania będą realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli z wykorzystaniem środków gminy Kraków i unijnych. Szacowana wartość tych projektów to ponad 20 mln zł.

Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle do ul. Kamieńskiego powstanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, przy czym projekt będzie zatwierdzany m.in. w ramach audytu rowerowego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków