Komunikat archiwalny

Rozbudowa ul. Igołomskiej. Nowa organizacja ruchu od piątku

Od piątku (8 kwietnia) zostanie zamknięta część południowa ul. Igołomskiej, ruch samochodowy zostanie skierowany na jezdnię północną. Zmiana będzie obowiązywać do 14 kwietnia (czwartek). Jednocześnie od piątku (8 kwietnia) przywrócony będzie ruch na ul. Kościelnickiej.

Rozbudowa ul. Igołomskiej. Nowa organizacja ruchu od piątku
Fot. ZIKiT

Ponadto 14 kwietnia (czwartek) planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego przy mostku, na granicy miasta. Zgodnie z projektem, ruch od początku zadania (czyli od granic miasta) do skrzyżowania z ul. Brzeską poprowadzony będzie w stronę Krakowa po jezdni północnej, natomiast w stronę Igołomni po jezdni południowej. Ruch wahadłowy będzie obowiązywał przez 2 tygodnie.

Przypominamy, że obecnie trwa pierwszy etap przebudowy ul. Igołomskiej. W przyszłości, wspólnie z trasą S7, droga ta przejmie znaczną ilość ruchu samochodowego, który teraz kierowany jest do Krakowa. Ciąg ulicy Igołomskiej stanowić będzie istotny element komunikacyjny dla Krakowa  także ze względu na to, że po tej ulicy przebiega droga krajowa nr 79.

Bardzo istotny dla realizacji zadania jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad odcinek S7, który obejmuje w ramach swojej przebudowy odcinek ul. Igołomskiej od Giedroycia do Ptaszyckiego. Tym samym zapewni pełne skomunikowanie wschodniej części Krakowa oraz przyległych gmin z drogą ekspresową S7.

W trakcie realizacji opracowania inwestycji,  podjęto decyzję o rozdzieleniu jej na II etapy. Etap pierwszy stanowi  przebudowa skrzyżowania ul. Igołomskiej z ul. Brzeską wraz z sygnalizacją świetlną, a także odcinka drogi od skrzyżowania do granicy miasta, o długości 800 metrów. Powstaną przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne, zatoki przystankowe. Wymienione zostanie oświetlenie i podziemna infrastruktura techniczna. Koszt I etapu to 19 mln zł.

Natomiast etap II obejmie  przebudowę odcinka ul. Igołomskiej od ul. Giedroycia  do skrzyżowania ul. Brzeskiej z Igołomską (w stronę miasta). Na długości całego tego odcinka (7,5 km) powstaną ścieżki rowerowe, zostaną również przebudowane wiadukty kolejowe, przewidziana jest budowa zatok i przystanków autobusowych oraz odcinków torowiska. Właśnie trwają przygotowania do wyłonienia wykonwacy prac II etapu.

Adres:
ul. Igołomska, Kraków
mapa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków