Budowa łącznicy: korekta organizacji ruchu

Prowadzone na bieżąco obserwacje sytuacji drogowej w rejonie budowanej łącznicy PKP pokazują, że stopniowo ruch na tym odcinku się  normuje. Oczywiście inwestycja PKP PLK generuje utrudnienia, ale już dzisiaj są one znacznie mniejsze niż w poniedziałek. Wynika z tego, że przyjęte przez nas założenia co do organizacji ruchu się sprawdzają.

Budowa łącznicy: korekta organizacji ruchu
Fot. ZIKiT

Nie mniej jednak, chcemy zareagować i wprowadzić pewne korekty. Od poniedziałku nasi inspektorzy są w terenie, prowadzimy konsultacje z policją i inwestorem. Przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Mamy również propozycje dla kierowców. 

Z naszych obserwacji wynika, że największy problem występuje obecnie na ul. Kamieńskiego – tam autobusy Komunikacji Miejskiej notują duże opóźnienia, a linie te obsługują dziennie około 140 tys. ludzi (czyli mniej więcej tyle ile mieszka w Zielonej Górze i niewiele mniej niż w Rzeszowie). Dlatego wprowadzimy buspas od ul. Pańskiej do zjazdu w ul. Powstańców Śląskich.

Ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest ta ulica dla kierowców samochodów osobowych, buspas będzie inny niż pozostałe krakowskie buspasy. Będzie on dostępny dla samochodów osobowych, którymi podróżować będzie co najmniej trzy osoby (2+1). Czy rzeczywiście korzystają z niego uprawnione pojazdy, będzie sprawdzała policja ale planujemy też zamontowanie kamer monitorujących buspas. Rozważano wprowadzenie trzeciego pasa na ul. Kamińskiego (z wykorzystaniem poboczy), ale ze względu na niewystarczającą szerokość jezdni ustalono, iż nie ma możliwości zastosowania tego rozwiązania.

Dodatkowo udrożnimy przejazd autobusów w rejonie łącznicy na wysokości CH Bonarka (w kierunku Ronda Matecznego) poprzez eliminację przejazdu samochodów osobowych na wprost.

Z prowadzonych we wtorek obserwacji wynika, że najwięcej z osób, które przesiadły się na KMK wybrało linię 13. Dlatego już od wczoraj linia ta obsługiwana jest dłuższymi tramwajami (32m w miejsce 26m).

Z myślą o kierowcach zobligowaliśmy wykonawcę prac do ustawienia dodatkowych tablic informacyjnych dot. utrudnień i objazdów na ciągu ul. Powstańców Śląskich i Wielkopolskich. Nasi inżynierowie ruchu na bieżąco obserwują jak zmienia się ruch na skrzyżowaniach (w ciągu tras objazdowych) i sukcesywnie będą korygować ustawienia świateł, tak by uwzględnić zmianę w ich obciążeniu ruchem.

Dodatkowo dla kierowców, którzy chcieliby uniknąć korka na ul. Wielickiej i wybraliby komunikację tramwajową, przygotujemy dodatkowe miejsca parkingowe na ul. Ćwiklińskiej na jednym pasie ruchu od ul. Mała Góra do ul. Aleksandry zostanie wprowadzony parking umożlwiający pozostawienie samochodu i przesiadkę na tramwaj.

Zdecydowaliśmy także o zmianie w planach remontów nakładkowych. Ulice Nowosądecka, Brożka i Zakopiańska zostaną wyremontowane w późniejszych terminach. Remonty nakładkowe były planowane już w tym tygodniu, ale ze względu na duże utrudnienia dla kierowców z powodu budowy łącznicy PKP, zostaną przesunięte w czasie. Nowe terminy poznamy z początkiem przyszłego tygodnia. Zmienił się także sposób realizacji remontów – jeszcze więcej uciążliwych prac będzie wykonywanych nocami i ewentualnie w weekendy.

Natomiast na ulicach Piastowskiej i Skotnicka – remonty nakładkowe trwają od kilku dni i nie powodują większych utrudnień w ruchu.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków