Przejście „na raz” czy dzielone?

Do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu często zgłaszają się piesi z zapytaniem, dlaczego na drogach dwujezdniowych, przedzielonych torowiskiem tramwajowym, nie można przejść na drugą stronę za jednym razem, bo przed każdym z przejść natrafia się na czerwone światło? Warto zauważyć, że oba rozwiązania -  przejście „na raz” jak i dzielone, mają swoje plusy i minusy. Stosowane są zatem zależnie od potrzeb wszystkich użytkowników drogi, a szczególnie z uwzględnieniem priorytetu komunikacji miejskiej. To ostatnie założenie jest zapisane w miejskiej polityce transportowej oraz jest warunkiem przy inwestycjach współfinansowanych przez UE.

Przejście „na raz” czy dzielone?
Fot. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

W analizie obu rozwiązań nie można także pominąć tego, że po przejściach poruszają się dwie różne grupy pieszych, które mają odmienne wymagania odnośnie działania programu. Pierwsza z nich to piesi przechodzący na drugą stronę jezdni. Preferują przejście na sygnale zielonym „na raz” i mogą poczekać dłuższy, choć ograniczony, czas na jego otrzymanie. Druga grupa porusza się tylko na i z przystanku. Ta grupa pieszych oczekuje, że sygnał będzie przydzielany jak najszybciej i jak najczęściej.

W pierwszej strategii sterowania (przejście „na raz”) sygnał zielony przydzielany jest na dość długi czas, który jest determinowany przepuszczaniem pieszego przez cały przekrój ulicy. Dla przykładu na przejściach przy ul. Kordylewskiego i ul. F. Nullo jest to ok. 25 metrów, co przy standardowej prędkości pieszego 5 [km/h] daje czas przejścia równy 18 sekund. Wliczając wymagane czasy bezpieczeństwa, pełna obsługa przejścia od zakończenia do rozpoczęcia sygnału zielonego dla pojazdów - wynosi 34  sekundy. Czas ten ulega jeszcze dodatkowemu wydłużeniu ze względu na osoby starsze, które najczęściej nie są w stanie przejść na drugą stronę z teoretyczną prędkością.

Spójrzmy teraz jak wygląda sytuacja kierowców. Przy długości cyklu sygnalizacji świetlnej 90 sekund, długość sygnału zielonego dla pojazdów w przypadku pojedynczego otwarcia przejścia dla pieszych - wyniesie 56 sekund, a przy podwójnym otwarciu - 18 sekund (po 9 sekund na otwarcie). Przy takich warunkach czasowych podwójnego otwarcia w tej strategii nie stosuje się. Ma to swoje konsekwencje w znacznym czasie oczekiwania na sygnał zielony oraz dużej akumulacji pieszych pomiędzy jezdnią a torowiskiem, szczególnie po przyjeździe tramwaju. Należy także zauważyć, że ze względu na priorytet tramwajowy nie ma gwarancji przejścia na drugą stronę w jednym cyklu, gdyż sygnał dla pieszych może zostać skrócony. Dochodzą więc nieprzewidywalne straty czasu dla pewnej liczby pieszych.

W przypadku drugiej strategii (przejście „dzielone”) sygnał przydzielany jest na minimalny czas potrzebny na przejście przez jedną jezdnię. W obu lokalizacjach  (ul. Kordylewskiego i ul. F. Nullo) jest to 7 sekund, a łączny czas obsługi (z uwzględnieniem czasu bezpiecznego dla pieszych) wynosi 22 sekundy. Zatem przy założeniu dwukrotnego otwarcia dla pieszych, dla pojazdów pozostaje do dyspozycji 46 sekund, a więc nieznacząco mniej niż w przypadku pierwszej strategii (przejścia „na raz” przez obie jezdnie). Dodatkowo skraca się czas oczekiwania pieszych do średniej wartości ok. 25 sekund z ok. 45 sekund w przypadku pierwszej strategii. Nie występuje problem przerywania przejścia poprzez priorytet tramwajowy. Natomiast skutkiem jest brak płynnego przejścia przez cały przekrój ulicy, co jest kompensowane krótkim czasem oczekiwania na środkowych wysepkach.

Podsumowując, wariant drugi wybierany jest w tych miejscach, w których należy pogodzić potrzeby różnych użytkowników dróg, a piesi przede wszystkim potrzebują dotrzeć na przystanek tramwajowy.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków