Kapliczki do remontu

W tym roku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przygotowuje się także do remontów i konserwacji  przydrożnych kapliczek. Na odnowę obiektów zabytkowych – kapliczek, pomników, rzeźb znajdujących się pod opieką Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu zarezerwowanych jest w budżecie miasta 500 tysięcy złotych. 

Kapliczki do remontu
Fot. ZIKiT

- Kapliczki mają wartość historyczną i artystyczną, ponadto z godnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz  statutem ZIKiT wykonującego zadania gminy, utrzymanie obiektów małej architektury leży w gestii z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu – informuje Beata Kwiecień-Myśliwiec.


Kapliczki narażone są najczęściej na zniszczenia związane z upływem czasu, warunkami atmosferycznymi, ale też bywają takie sytuacje, że są niszczone przez wandali. W zakres remontów wchodzą takie prace jak na przykład oczyszczanie kamienia, uzupełnianie ubytków, rekonstrukcja polichromii, stabilizacja figury, usunięcie starych łuszczących się farb, zabezpieczenie obiektu przed wilgocią, jak również uporządkowanie terenu wokół kapliczki (remont ogrodzenia, uzupełnienie chodnika). Część kapliczek wpisanych jest do rejestru zabytków, a część ujęta została w gminnej ewidencji zabytków. To oznacza, że wszystkie prace uzgadniane są z władzami konserwatorskimi. 


W tym roku jako pierwsze do odnowy wytypowanych zostało sześć kapliczek: z figurą Matki Bożej Nieustającej Pomocy i figurą Chrystusa przy ul. Tynieckiej 64, z figurą Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia przy ul. Tymiankowej, kapliczka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Malborskiej 124, kapliczka z metalowym krucyfiksem przy ul. Prądnickiej, kapliczka przydrożna z figurą Matki Boskiej przy ul. Balickiej 200 oraz wykonanie ogrodzenia przy kapliczce przy ul. Cechowej/Łużyckiej. Wykonana zostanie również izolacja fundamentu oraz opaska wokół stopy przy Latarnii umarłych przy ul. św. Gertrudy ( prace konserwatorskie zostały wykonane z końcem 2014 r.), odnowiony zostanie krzyż kamienny przy ul. Podbiałowej oraz Krzyż lotników zlokalizowany na os. Kujawy. 


Warto pamiętać, że każdy z tych obiektów ma swoją historię. Na przykład kapliczka przy Malborskiej została wzniesiona w 1882 roku, z inicjatywy Piotra Persa, ówczesnego wójta Woli, na terenie należącym do jego rodziny. W kosztach tej utrzymanej w duchu barkowym kapliczki partycypowali mieszkańcy wsi. Tutaj odbywały się pierwsze nabożeństwa, zanim powołano parafię na Woli, tutaj  także żegnano synów, mężów i ojców odchodzących na kolejne wojny. Kapliczka na ul. Tymiankowej jest przykładem typowej rzeźby ludowej, pochodzącej prawdopodobnie z miejscowego warsztatu. Powstała w drugiej połowie XIX wieku, w 1892 roku, a jej fundatorami byli mieszkańcy. Natomiast krzyż lotników na osiedlu Kujawy postawiono na pamiątkę ocalenia lotników, których samolot w tym miejscu uległ katastrofie w 1931 r.


W tym roku ZIKiT planuje także prace przy innych kapliczkach, które czekają jeszcze na opracowanie m.in. programów prac konserwatorskich. Tak jest na przykład w przypadku kapliczki przy ul. Madalińskiego, przy ul. Krzewowej 17 – tu kapliczka silnie odchylona jest od pionu, wymaga opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej, kapliczki z figurą Chrystusa z Gorejącym Sercem przy Al. Jana Pawła II 48, figury Matki Boskiej Fatimskiej w parku przy dworze w Branicach, kamiennej kolumny z krzyżem na rogu ulic Lubelskiej/Mazowieckiej oraz krzyża misyjnego przy ul. Podedworze.


W sumie w Krakowie mamy około 430 kapliczek. Najstarsza z 1630 roku znajduje się przy ul. Dożynkowej, a najmłodsze zostały wykonane już w XX wieku.  
 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków