Informacja dla właścicieli pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym

Informacja dla właścicieli pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Uprzejmie informujemy, iż rozstrzygnięciem nadzorczym nr. WN-II.4131.1.1.2016 z dnia 15.01.2016 roku, Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność Zarządzenia nr. 2677/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.10.2015, w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu, postoju i poruszania się po drogach publicznych, objętych Strefą A i Strefą B w Krakowie dla pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby ruchu turystycznego. 

W związku z powyższym przedmiotowe zarządzenie przestało obowiązywać, a konsekwencją czego jest m.in. to, iż utraciły moc wydane na jego podstawie identyfikatory.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków