Punktualna komunikacja

Każdego dnia inspektorzy ZIKiT prowadzą monitoring punktualności krakowskich linii tramwajowych i autobusowych. W autobusach, które wyposażone są w moduły GPS do kontroli punktualności wykorzystywane są specjalne programy komputerowe, umożliwiające również analizę danych historycznych dla danej linii. Pozwala to na precyzyjniejsze określenie przyczyn ewentualnych opóźnień na danej linii. Jednak nadal podstawową metodą oceny punktualności jest pomiar wykonywany przez inspektorów ZIKiT podczas kursu. 

Punktualna komunikacja
Fot. phamarnik

Z zebranych przez ZIKiT danych wynika, że punktualnie wykonywane są kursy na blisko 90% przejazdów realizowanych przez tramwaje (średnie opóźnienie jest niższe niż 5 minut). W przypadku linii autobusowych, które są bardziej narażone na opóźnienia wynikające z kongestii sieci drogowej (czyli korków) punktualność jest również wysoka – na poziomie 80% (przy opóźnieniach zwykle nie większych niż 10 minut).

ZIKiT dąży do optymalizacji tras linii, tak by wspomniane współczynniki były możliwie wysokie. Należy mieć jednak świadomość, że uzyskanie 100% punktualności nie jest możliwe. Ze względu na zmienność ruchu w mieście, który opóźnić może wiele czynników, np. stłuczka czy nawet dłuższe zatrzymania na przystankach ze względu na pasażerów, np. rodziców z wózkiem. Punktualność kursów autobusów i tramwajów na poziomie jaki obecnie jest osiągany przez krakowską Komunikację miejską, to bardzo dobry wynik. Jeśli popatrzymy na szczegółowe dane ze średnimi opóźnieniami to również wypadają one dobrze, co potwierdzają poproszeni o skomentowanie wyników pracownicy Politechniki Krakowskiej. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków