Komunikat archiwalny

SMOG! 24.01.2017 - darmowa komunikacja miejska z dowodem rejestracyjnym

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że ze względu na stwierdzone przekroczenie średniego poziomu stężenia pyłu PM10 stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, do których odbywają się kursy KMK).

Darmowa komunikacja dla kierowców samochodów osobowych zostanie wprowadzona w dniu 24.01.2016 r., w godzinach 00:00-24:00

SMOG! 24.01.2017 - darmowa komunikacja miejska z dowodem rejestracyjnym
Fot. phamarnik

Przypominamy, że z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu na miejsce jego wydania. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

Niezależnie od powyższego zwracamy się z prośbą o weryfikowanie, na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie, aktualnych stanów stężeń dobowych pyłów PM 10 i ewentualne podjęcie adekwatnych środków zapobiegawczych (http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/).

Opis procedur ochronnych dla poszczególnych grup mieszkańców wraz z rekomendacjami został zamieszczony w BIP Gminy Miejskiej Kraków:

http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

 


Darmowa komunikacja – SMOG – FAQ

 

Kiedy wprowadzana jest darmowa komunikacja.

Bezpłatna komunikacja miejska wprowadzana jest w sytuacji, gdy na wszystkich stacjach monitorujących powietrze uśredniona norma dla pyłu PM10 przekroczy 150 mg/m3. Darmowe przejazdy zostaną też wprowadzone, gdy na jednej ze stacji stężenie pyłu PM10 przekroczy 200 mg/m3. Pod uwagę będą brane wyniki z ostatniej doby odczytywane w godzinie 16-17. Darmowa komunikacja będzie wprowadzana na całą następną dobę. Z bezpłatnego przejazdu będzie mogła skorzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny samochodu osobowego wraz z osobami jej towarzyszącymi – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

Co jeśli okaże się, że w dniu kiedy wprowadzono darmową komunikację stężenie pyłów PM10 spadnie?

Decyzja o wprowadzeniu darmowej komunikacji podejmowana jest w oparciu o prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i wyliczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Nawet jeśli prognozy o przekroczeniu stężeń nie potwierdzą się, decyzja o darmowej komunikacji pozostaje w mocy.

Kto będzie mógł korzystać z bezpłatnych przejazdów?

Z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osoby posiadające dowód rejestracyjny samochodu osobowego, bez względu na miejsce jego wydania.

Czy z darmowej komunikacji będzie mogła korzystać tylko osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel pojazdu?

Nie. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazująca dowód rejestracyjny wraz z osobami towarzyszącymi – maksymalnie w ilości zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie.

A co w sytuacji, jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę?

Nie ma znaczenia czy auto zarejestrowane jest na firmę czy osobę fizyczną.

Gdzie będzie można znaleźć informacje o wprowadzeniu darmowej komunikacji?

Informacje o wprowadzeniu darmowej komunikacji z związku z przekroczeniem norm stężenia pyłu PM10 będą publikowane na stronach internetowych: krakow.pl, zikit.krakow.pl, mpk.krakow.pl, a także na portalach społecznościowych prowadzonych przez Miast i miejskie jednostki.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków