Patrol ZIKiT wciąż na posterunku

Niezależnie od pory dnia (a nawet nocy) ulice Krakowa przemierzają inspektorzy różnych działów ZIKiTu, którzy kontrolują m.in. jak przebiegają prace budowlane w pobliżu pasów drogowych. Zwracają uwagę na to, czy wykonawcy prac nie zajmują nielegalnie chodnika czy fragmentu jezdni, co z kolei może stanowić zagrożenie dla poruszających się tamtędy pieszych i kierowców. Taka sytuacja miała właśnie miejsce kilka dni temu na ul. Starowiślnej.

Patrol ZIKiT wciąż na posterunku
Fot. ZIKiT

Patrol kontroli infrastruktury w trakcie objazdu po mieście stwierdził rażący przykład nielegalnego zajęcia pasa drogowego w centrum Krakowa. Jeden z przedsiębiorców prowadzący remont kamienicy przy ul. Starowiślnej w sposób bezprawny i zagrażający zdrowiu przechodniów zajął cały chodnik przeznaczony dla pieszych oraz część jezdni: wysypał bez zezwolenia piach na miejscach parkingowych, zaś przez całą długość chodnika ustawił drewnianą rampę dla koparki, która przejeżdżała od kamienicy do pojazdu ciężarowego, blokującego jedyny pas ruchu dla samochodów. Całość obszaru prac otoczono pojazdami dostawczymi i terenowym, aby odpowiednie służby nie były w stanie podczas patrolu dostrzec prowadzonych prac.


Inspektorzy ZIKiT zaobserwowali także, że osoby nadzorujące pracę koparki blokowały przejście przechodniom, gdy ta z wyciągniętą łyżką wypełnioną gruzem przejeżdżała po chodniku do wywrotki.

– Lekkomyślność przedsiębiorcy powodowała istotne zagrożenie dla życia i zdrowia osób chcących po prostu przejść ulicą Starowiślną. W każdej chwili gruz przewożony na wyciągniętej łyżce koparki, mógł spaść na przechodnia, który nie miałby nawet gdzie odskoczyć, aby uniknąć niebezpieczeństwa z uwagi na wysypany piach i zaparkowane samochody. Prace nie zostały w żaden sposób oznakowane i zabezpieczone, zaś ciężarówka stojąca na jezdni powodowała konieczność wjazdu przez przejeżdżające samochody na torowisko, co z kolei mogło powodować zagrożenie dla tramwajów komunikacji miejskiej – opisuje Michał Gołębiowski, który kieruje pracami Patrolu ZIKiT.


Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej i zdalnym sprawdzeniu zasobów ewidencyjnych jednostki, inspektorzy kontroli ZIKiT podjęli natychmiastową interwencję i wezwali do niezwłocznego zaprzestania nielegalnych prac i usunięcia bezprawnego zajęcia pasa drogowego. Niniejsze działania zostały skoordynowane z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Interwencja doprowadziła do zaprzestania robót i usunięcia zarówno pojazdu parkującego na drodze, jak i zrzuconego na miejsca parkingowe piachu oraz położonej na całej długości chodnika rampy. Dzięki temu krakowianie znów mogli w sposób niezakłócony korzystać z ul. Starowiślnej.


Przypominamy, że każdy kto planuje zająć pas drogowy drogi publicznej, musi przejść odpowiednią procedurę, której częścią jest przygotowanie i przedłożenie do zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pod tą nazwą kryje się po prostu obowiązek zastosowania określonego rodzaju oznakowanie i jego ustawienie tak, by nie doszło do stworzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia pieszych oraz uszkodzenia mienia.

- Dzięki tym wymogom uratowano już zapewne zdrowie a może nawet życie niejednej osoby, a także wiele samochodów nie zostało zniszczonych – mówi Michał Gołębiowski z ZIKiT i zapowiada, że inspektorzy będą dalej stanowczo i konsekwentnie przeciwdziałać tego rodzaju przypadkom jak na ul. Starowiślnej.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków