Pięciu chętnych na rower miejski

Więcej stacji i nowych rowerów, nowoczesne oprogramowanie i jazda na rowerze miejskim przez cały rok, a nie tylko od marca do listopada  – to najciekawsze zmiany jakie planowane są w systemie KMK Bike. Obecnie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu jest na etapie wyboru operatora na kolejne lata. Do postępowania koncesyjnego zgłosiło się 5 firm, natomiast w dialogu technologicznym uczestniczyło 7 podmiotów.

Pięciu chętnych na rower miejski
Fot. Ekocentrum Zikit

Docelowo w Krakowie ma teraz być 150 stacji KMK Bike, w których będzie można wypożyczyć 1500 rowerów (stan dzisiejszy to 34 stacje i 300 pojazdów). Jest już gotowa mapa ze wstępnymi lokalizacjami nowych stacji, która będzie uzgadniana w trakcie realizacji projektu. 


Nowym pomysłem jest także propozycja zamontowania na każdym z rowerów komputera pokładowego, dzięki któremu np. będzie można wypożyczyć rower, zarejestrować się w systemie lub doładować konto. Rowery będą musiały też być bardziej wytrzymałe, tak aby służyły cyklistom przez cały rok i w różnych warunkach atmosferycznych. Te wszystkie szczegóły zostaną doprecyzowane podczas negocjacji, które będą kolejnym etapem postępowania. Wybór nowego operatora potrwa zatem jeszcze około 1,5 miesiąca. W założeniu zaproponowane w Krakowie rozwiązania mają być najnowocześniejsze w kraju. Będzie to także pierwsze w Polsce postępowanie dotyczące roweru miejskiego prowadzone w trybie koncesji, a nie przetargu.


Zainteresowane firmy mogły zgłosić swój udział do postępowania koncesyjnego do dziś (18 stycznia) do godz. 12. Już na wstępie musiały spełnić kilka warunków, m.in. posiadać wiedzę techniczną oraz doświadczenie w zarządzaniu systemem roweru publicznego składającego się z minimum 300 rowerów w okresie minimum 6-miesiecznego sezonu. Oferenci będą musieli się też wykazać niekaralnością, określoną zdolnością kredytową  oraz wpłacić wadium w wysokości 70 tys. zł. Ogłoszenie o poszukiwaniu nowego operatora roweru miejskiego (z dnia 1 grudnia 2015 r.) cieszyło się dużym zainteresowaniem. Do ZIKiT wpłynęło blisko 100 zapytań o przedmiot zadania, które wraz z odpowiedziami są również dostępne tutaj.


Przypomnijmy, że Kraków ma najstarszy stażem system roweru miejskiego w Polsce, od 2008 roku, dzięki unijnemu programowi „Civitas Carvell”, w ramach którego  krakowianie zyskali na start 12 stacji i 100 rowerów. Z każdym rokiem miejskie rowery cieszą się coraz większym powodzeniem. W 2013 r. korzystało z nich 3,2 tys. osób, a liczba wypożyczeń osiągnęła poziom 6-10 tysięcy. W ubiegłym sezonie z roweru miejskiego skorzystało już 50 tysięcy osób.

Lista firm:
1.Simpli GO sp. z o.o., Warszawa
2.SmartBikes sp. z o.o, Warszawa
3.Konsorcjum: Provent Service sp. z.o. o., Warszawa, BikeU sp. z o.o., Warszawa
4.SyCube Informationstechnologie GmbH, Wiedeń
5. NB Servis sp. z o.o, Warszawa
 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków