Aukcja lokali użytkowych

Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie informuje, że w dniu 8 stycznia 2016 r., o godz. 10, w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53 w Krakowie (sala konferencyjna), zostanie przeprowadzona aukcja na najem lokali użytkowych.

Aukcja lokali użytkowych
Fot. Zarząd dróg Miasta Krakowa

Zasady najmu lokali użytkowych oraz zasady przeprowadzenia aukcji określa zarządzenie Nr 1300/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Oferty przystąpienia do aukcji, wg wzoru ustalonego ww. przepisami przyjmowane są do dnia 5 stycznia 2016 r. do godz. 1500 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, z siedzibą w Krakowie przy Centralnej 53.

Wadium, w wysokości określonej przez Organizatora postępowania w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji, płatne jest do dnia 5 stycznia 2016 r. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Nr 32 1240 4722 1111 0000 4850 3855 o dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na konto Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji w całości lub na poszczególne lokale, bez podania przyczyny - art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje dot. aukcji znajdują się na stronie www.zikit.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl, a także na tablicach ogłoszeniowych w budynkach ZIKiT przy ul. Centralnej 53 oraz na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie.

Załączniki:

Adres:
ul.Centralna 53, 31-586 Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków