Ogólne

Nowy termin wyroku w sprawie nakazów Wojewody

Wczoraj (18 grudnia br.) odbyła się rozprawa sądowa dotycząca skarg Zarządu Dróg Miasta Krakowa na nakazy Wojewody Małopolskiego (m.in.: na likwidację Strefy Ograniczonego Ruchu na Kazimierzu, wprowadzenie zmian w organizacji ruchu poprzez usunięcie tabliczek dopuszczających wjazd określonych grup pojazdów za zezwoleniem zarządcy drogi). Wojewódzki Sąd Administracyjny wyznaczył nowy termin publikacji wyroku na 28 grudnia br. prosząc ZDMK o dostarczenie dodatkowych analiz.

 

Propozycje zmian w polityce transportowej Krakowa

Gmina Kraków kontynuuje swoją politykę transportową. Dlatego przygotowane zostały koncepcje nowych cenników biletów komunikacji miejskiej, opłat na obszarze strefy płatnego parkowania oraz nowe podejście do regulowania ruchem (Strefa Czystego Transportu).

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Krakowskie stacje monitoringu jakości powietrza zanotowały przekroczenia norm zanieczyszczeń pyłów PM10 (średnia dobowa powyżej 50 mikrogramów na metr sześcienny). Prezydent Krakowa apeluje o ograniczenie czynności, które przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń.

Przywrócenie ruchu tramwajów w alei Solidarności

Uprzejmie informujemy, że w związku z planowanym zakończeniem awaryjnej naprawy torowiska w ciągu al. Solidarności, od dnia 21.12.2018 r. (piątek) nastąpi przywrócenie ruchu tramwajowego na odcinku od Placu Centralnego im. R. Reagana do węzła „Kombinat”. Przypominamy, że w dalszym ciągu pozostaje wyłączone z eksploatacji na czas nieokreślony torowisko w ciągu ul. Mrozowej.

Makieta drogi Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Takiego obiektu Zarząd Dróg Miasta Krakowa jeszcze w swoich zasobach nie miał. Właśnie powstaje makieta edukacyjna standardowej miejskiej ulic wraz z torowiskiem tramwajowym. Będzie służyć głównie uczniom, którzy często odwiedzają ZDMK.

Dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych na ul. Zakopiańskiej

Dodatkowe znaki drogowe, pulsujące światła i kierownik ruchu asystujący pieszym podczas przechodzenia przez ul. Zakopiańską.

Funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej w Krakowie w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Od 24 grudnia do 2 stycznia zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Wszystkim mieszkańcom życzymy zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Urodziny tunelu
2018-12-17

W tym roku mija dziesiąta rocznica otwarcia tunelu pod Dworcem Głównym. Postanowiliśmy zwiedzić najdłuższy tunel tramwajowy w kraju.

Poprawa bezpieczeństwa na krakowskich zebrach

Do połowy przyszłego roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa podniesie bezpieczeństwo na ponad 50 przejściach dla pieszych. Pracami objęte będą głównie przejścia prowadzone przez ruchliwe, dwujezdniowe, czteropasmowe drogi.

Wzmocnienie komunikacji miejskiej w weekendy przed Świętami Bożego Narodzenia

W związku z zwiększoną frekwencją pasażerów w komunikacji miejskiej w rejonie galerii i centrów handlowych przed Świętami Bożego Narodzenia, w soboty 15 i 22 grudnia do obsługi linii: 129 i 174 oraz w niedziele 16 i 23 grudnia do obsługi linii: 114, 129, 144, 164, 173 i 174 skierowane zostaną autobusy przegubowe w miejsce kursujących zwykle pojazdów standardowych.