Ogólne

Informacja odnośnie meleksów

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto pt. „Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto” zaczęły obowiązywać regulacje dotyczące pojazdów typu meleks, wprowadzone uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.

Kluczowy etap prac na wiadukcie przy ul. Doktora Twardego

Od 1 czerwca br. (piątek) rozpoczną się prace modernizacyjno-remontowe na wiadukcie drogowym nad torami kolejowymi w ciągu ul. Doktora Twardego (Dzielnica IV, Prądnik Biały). Modernizacja wiaduktu będzie polegała na wymianie izolacji, wykonaniu nowej nawierzchni na jezdni i chodnikach, oraz wymianie krawężników i dylatacji. Roboty zostały rozłożone na etapy tak, aby utrzymać ruch pojazdów w ciągu ul. Doktora Twardego.

ZIKiT buduje miejski monitoring wizyjny

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ogłosił przetarg na budowę sieci światłowodowej i rozbudowę infrastruktury, niezbędnych do uruchomienia sieci monitoringu miejskiego. To konsekwencja referendalnej decyzji mieszkańców sprzed czterech lat.

Awaryjna naprawa torowiska na ul. Królewskiej

Uprzejmie informujemy, że w związku z awaryjną naprawą torowiska na ul. Królewskiej, w dniu 30.05.2018 r. (środa) od ok. godz. 21:45 - 22:00 do końca kursowania linii dziennych zostanie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku Teatr Bagatela - Bronowice Małe.

Prace przy W. Taklińskiego – zgodnie z harmonogramem

Trwają intensywne prace przy budowie nowej drogi, która połączy ulicę Taklińskiego z planowanym przystankiem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (powierzchnia około 1 500 metrów). Roboty rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku.

Nowa nakładka na Al. Pokoju – prace na drodze w kierunku centrum miasta

Od dnia 28 maja br. (poniedziałek) rozpocznie się remont Al. Pokoju. Prace obejmą odcinek od Stawu Dębskiego do ul. Fabrycznej. Roboty będą prowadzone na drodze w kierunku centrum miasta. Wybrzuszenia  zostaną wyremontowane metodą nakładkową.

KIO o budowie linii tramwajowej KST etap IV w modelu PPP

Pod koniec kwietnia 2018 r. przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie (KIO) odbyła się rozprawa odwoławcza w związku z odwołaniami od ogłoszenia o zamówieniu dla zadania pn. „Budowa linii tramwajowej KST etap IV w modelu PPP” złożonymi przez wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu, dotycząca zasad jakimi będzie kierował się ZIKiT przy wyborze firm zainteresowanych budową i utrzymaniem tramwaju do Mistrzejowic.

Prace na ulicy Cechowej na ukończeniu

Przebudowa ulicy Cechowej (między Łużycką, Niebieską i Podedworzem) rozpoczęła się w połowie stycznia br. Dziś wykonawca zakończy prace związane z asfaltowaniem. Pozostaną jeszcze drobne prace wykończeniowe.

Tymczasowe zmiany w funkcjonowaniu linii w rejonie Łobzowa i Azorów

 Uprzejmie informujemy, że od dnia 26.05.2018 r. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych w rejonie Łobzowa i Azorów:

Dodatkowe prace przy ulicy Igołomskiej

W Krakowie trwa rozbudowa ulicy Igołomskiej. Roboty realizowane są od kwietnia ubiegłego roku. Dotychczas prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, obecny etap wymaga zwiększenia zakresu prowadzonych robót. Będą to przebudowa odbiornika kanalizacji deszczowej oraz wzmocnienie podłoża pod jezdnią.