Ogólne

Zmiana numerów kont bankowych

W związku ze zmianą z dniem 01 stycznia 2016 r. banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Miejskiej Kraków na PKO Bank Polski S.A. informujemy, że zmianie ulegną wszystkie numery rachunków bankowych, w tym rachunków bankowych ZIKiT.

Dunajewskiego po przebudowie

Kilkanaście dni temu zakończyła się przebudowa kolejnego fragmentu I obwodnicy. Tym samym ruch jednokierunkowy został wprowadzony również pomiędzy ul. Karmelicką, a ul. Długą. Remont usprawnił znacznie przejazd komunikacją miejską, zarówno tą autobusową, jak i tramwajową.

Informacja dla właścicieli elektrycznych pojazdów wolnobieżnych

Zakończyła się weryfikacja wniosków złożonych przez podmioty ubiegające się o przyznanie identyfikatorów uprawniających do poruszania się po drogach publicznych objętych strefą ograniczonego ruchu i postoju w Krakowie, przeznaczonych dla pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby obsługi ruchu turystycznego.

Kończy się rok intensywnej pracy

Naprawy ulic i chodników, lepsze oświetlenie, nowe miejsca do zabawy i rekreacji – te z pozoru drobne inwestycje, poprawiają komfort życia w Krakowie każdego dnia. Rocznie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu prowadzi blisko 100 - 150 takich prac, nie licząc zadań zleconych przez Rady Dzielnic (było ich kilkaset). O większość z nich wnioskują rady dzielnic i mieszkańcy, ostatnio także w ramach budżetu obywatelskiego.

Niezależnie od inwestycji, warto wspomnieć i o bieżącej pracy ZIKiT. Co roku pracownicy ZIKiT odpowiadają na około 130 tysięcy wniosków i pism wpływających od krakowian. Samych wniosków dotyczące zajęcia pasa drogowego wpłynęło w tym roku blisko 11 tysięcy, co przełożyło się na wpływu do budżetu gminy w wysokości 12 mln zł.

Parking na ul. Balickiej

W dniach 21 – 23 grudnia parking w rejonie giełdy kwiatowej przy ul. Balickiej będzie działał w trybie parkingu płatnego, a nie jak zazwyczaj jako P&R. Pozostawiając tam samochód należy wnieść opłatę parkingową.

Aukcja lokali użytkowych

Zarząd Infrastruktury Komunalnej Transportu w Krakowie informuje, że w dniu 8 stycznia 2016 r., o godz. 10, w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53 w Krakowie (sala konferencyjna), zostanie przeprowadzona aukcja na najem lokali użytkowych.

Mieszkańcy pytają, ZIKiT odpowiada

Punkt Informacji ZIKiT na Rondzie Mogilskim działa od połowy listopada, a już krakowianie zdążyli się do niego przyzwyczaić i chętnie do niego zaglądają. – Co chwilę ktoś przychodzi z jakimś zapytaniem, a my pomagamy w rozwiązaniu problemu – mówi pracownik punktu informacyjnego.

Naprawy torowisk 2015

Przebudowa torowisk na ul. Podwale, Dunajewskiego czy na trasie pomiędzy Rondem Mogilskim a Placem Centralnym to duże inwestycje, które zajęły wiele miesięcy. Każdego roku ZIKiT przeprowadza także drobniejsze naprawy, które mają zapobiegać awariom i wykolejeniom tramwajów.

- Okres eksploatacji infrastruktury tramwajowej wynosi średnio 12 lat, a węzłów rozjazdowych – 8 lat. W Krakowie mamy 189 kilometrów torów, co pozwala zrozumieć, dlaczego tak często ZIKiT informuje o pracach naprawczych torowisk. Torowiska muszą być sukcesywnie naprawiane, aby mogły być eksploatowane – mówi Władysław Reczyński z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Kilkanaście dni temu zakończyły się prace budowlane przy układzie komunikacyjnym w rejonie Białych Mórz. W ramach inwestycji powstała nowa droga, która połączyła skrzyżowanie ul. Totus Tuus (rejon ul. Herberta/Witosa), ul. św. Alberta z obszarem Białych Mórz, w tym z Centrum JP II. W ciągu nowej ulicy wybudowany został również most nad Wilgą. Dodatkowo do zabudowań kościelnych została poprowadzona droga pieszo – rowerowa w postaci kładki pieszo – rowerowej przerzuconej nad rzeką Wilgą.

Dzięki tej inwestycji znacząco polepszyła się obsługa komunikacyjna całego obszary Białe Morza, w tym obszarów, które mają być zagospodarowane w przyszłości. Inwestycja ta jest niezwykle ważna nie tylko dla wiernych ale i dla licznych turystów, którzy coraz chętniej odwiedzają Kraków z zamiarem poznania miejsc związanych z Janem Pawłem II. Dzięki inwestycji obszar sanktuarium na Białych Morzach jest teraz komfortowo dostępny dla turystów. Znacząco poprawiła się również dostępność sanktuarium dla kursujących tam linii Komunikacji Miejskiej. Dotąd z wąskiego i niewygodnego dojazdu do centrum korzystało rocznie 2,5-3 mln turystów.

Koszt układu drogowego (od ronda do parkingu) to ok 14 mln zł w tym 10 mln zł pochodziło ze środków UE

Mniej dziur i szybsze remonty

- Stan krakowskich ulic wyraźnie się poprawił i jest to odczuwalne dla wszystkich użytkowników. Remontujemy duże powierzchnie i w znacznej ilości, co daje bardziej korzystny efekt i większy komfort, niż wcześniejsze naprawianie ulic kawałkami – mówi dyrektor Andrzej Olewicz z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

W mijającym roku ZIKiT wyremontował około 57 km jezdni i chodników za pomocą metody nakładkowej oraz 38 km w ramach bieżącego utrzymania dróg. W sumie daje to 95 km nowych nawierzchni asfaltowych.

POLECAMY