Ogólne

Ulica Reduta wydłużona i poszerzona

Kilka dni temu zakończyła się przebudowa ulicy Reduta. W miejscu istniejącego mostu na potoku Sudół Dominikański powstał nowy obiekt, szerszy i o większej nośności. Przebudowa poprawiła przejazd między Nową Hutą a Prądnikiem Czerwonym i dojazd do Cmentarza Batowickiego. Odciążone zostały wąskie osiedlowe uliczki Sabały i Marchołta, którymi wcześniej poruszali się kierowcy.

Przebudowa ul. Cechowej

W poniedziałek 15 stycznia rozpocznie się przebudowa ul. Cechowej między Łużycką, Niebieską i Podedworzem.

Plac Inwalidów wraz z pomnikiem Orła Białego - wizualizacja projektu

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie realizuje zadanie „Zagospodarowanie Placu Inwalidów w Krakowie z pomnikiem Orła Białego”. Obejmuje ono: przebudowę Placu Inwalidów oraz budowę pomnika Orła Białego.

Strefa Płatnego Parkowania to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców

Wprowadzone 8 stycznia zmiany w strefie płatnego parkowania w Krakowie to pokłosie spotkań z mieszkańcami i przedsiębiorcami, a także doświadczeń operatora strefy. Dzięki uporządkowaniu sytuacji będzie ona lepiej zabezpieczać interesy zmotoryzowanych mieszkańców i pasażerów transportu miejskiego.

Wyjaśnienia dotyczące zwrotu dotacji na budowę CORT

W związku z dzisiejszym artykułem redaktora Rąpalskiego pt. „ZIKiT stracił 280 tysięcy zł, bo zniszczył ważne papiery” prezentujemy pełne wyjaśnienia tej sprawy.

Na dzień kontroli prowadzonej przez UKS w ZIKiT dostępna była zdigitalizowana  dokumentacja przetargowa dot. przedmiotowego postępowania. ZIKiT nie dysponował jedynie kontrofertami złożonymi na etapie przetargu. Na podstawie istniejących dokumentów kontrola była w stanie ocenić prawidłowość przeprowadzonego postępowania

Wyjaśnienia dotyczące ul. Woronicza

Przy ulicy Woronicza planowana jest budowa zespołu mieszkalno – usługowego. Ponieważ inwestycja ta wzbudza zainteresowanie mieszkańców wyjaśniamy wątpliwości jakie do nas dotarły.

Podsumowanie programu Nowa Huta Dziś

W roku 2017 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie realizował program „Nowa Huta Dziś”. Celem projektu była poprawa infrastruktury technicznej na obszarze pięciu dzielnic nowohuckich. Były to: Czyżyny, Mistrzejowice, Bieńczyce, Wzgórza Krzesławickie, Nowa Huta. W ramach programu remontowane były chodniki, drogi, a oświetlenie podlegało wymianie. Szczegółowe jego zasady określała uchwała Rady Miasta Krakowa. Zostało na niego przeznaczone blisko 2 miliony złotych. Projekt będzie kontynuowany w tym roku.

Od 8 stycznia nowe zasady w Strefie Płatnego Parkowania

Od początku drugiego tygodnia stycznia w Krakowie zaczną obowiązywać nowe regulacje w Strefie Płatnego Parkowania. Najwięcej zmian dotyczyć będzie zasad wydawania abonamentów mieszkańca. Największa z dotychczasowych stref, czyli P1, zostanie podzielona na cztery obszary. Zobacz jak wyglądają podstrefy P1.

7 stycznia bezpłatna komunikacja miejska dla kierowców

Ze względu na prognozę przekroczenia w dniu 7 stycznia 2018 r. poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie darmowej komunikacji w dniu 7 stycznia 2018 roku od godz. 00.00 do godz. 24.00 dla pasażerów z ważnym dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego.

Oddaj choinkę i zazieleniaj Kraków

Zastanawiasz się, co po świętach zrobić z żywą choinką? Zarząd Zieleni Miejskiej ma to sprawdzony patent. Zamiast wyrzucać drzewko, przywieź je na parking stadionu Wisły Kraków od al. 3-go Maja. Na wiosnę ZZM posadzi wszystkie zebrane choinki, aby dać im drugie życie. Drzewka będą zbierane od najbliższego poniedziałku, 8 stycznia.