Komunikat archiwalny

Konserwacja 11szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

Opis przedmiotu zamówienia :

Konserwacja 11szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.

Zgodnie z wymogami UDT konserwacje urządzeń dźwigowych przeprowadza się raz w miesiącu z następującym zakresem konserwacji przegląd zespołów i części urządzeń  zgodnie z obowiązującymi przepisami UDT.

Konserwacja 11szt. platform schodowych dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

 • Oględziny reduktora z silnikiem, aparatury startowej i stycznikowej
 • Stan elementu toru jezdnego
 • Sprawdzenia działania kontaktów bezpieczeństwa, ogranicznika prędkości, wyłączników krańcowych
 • Czyszczenie i smarowanie elementów platformy

- toru jezdnego

- smarowanie elementów ruchowych urządzenia

 • Dokonanie regulacji

- układu napędowego

- kontaktów bezpieczeństwa

- elementów wchodzących w skład aparatury sterowej

 • Usuwanie usterek elektronicznych
 • Cena za konserwację obejmuje koszt dojazdu.
 • Koszt drobnych napraw do kwoty która nie przekracza wartości konserwacji danego urządzenia miesięcznie ponosi Wykonawca
 • Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia podczas odbywających się przeglądów UDT.
 • Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania platform w stałym ruchu z wyjątkiem postojów niezbędnych do  podjęcia czynności naprawczych i konserwujących.

 

 

 1. Zamawiający przedstawił przedmiot zamówienia za pomocą

Wykaz platform schodowych – zał. Nr 1

Zakres prac – zał. Nr 2

Projekt umowy – zał. Nr 3

 

 1. Wymagany okres gwarancji wg wytycznych producenta na wymienione części podczas realizacji zadania.
 2. Termin realizacji zadania od podpisania umowy  do 31.12.2020 r.
 3. Informacje dotyczące ceny i warunków
 4. Termin składania ofert do dnia 15.01.2018 r.
 • Oferent dostarczy wycenę za realizację zadania poprzez podanie ceny ryczałtowej netto i brutto za 1 miesiąc oraz za całość okresu trwania umowy.
 • Wycena winna zawierać oświadczenie Wykonawcy, że obejmuje on cały zakres przedmiotu zamówienia.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Sposób wypłaty wynagrodzenia wg określonych terminów w umowie. Kopia umowy stanowi załącznik nr 3.
 • W ramach przedmiotowego zamówienia ofertę może złożyć Wykonawca który posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań.
 • Termin i miejsce składania ofert:elektronicznie na adres sekretariat@zikit.krakow.pl lub mszwed@zikit.krakow.pl
 • Osoba do kontaktu Monika Szwed tel. 12 616 86 55.

 

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także