Komunikat archiwalny

Zabezpieczenie przejścia podziemnego przy ul. Wielickiej poprzez nałożenie powłok antygraffiti i antyplakat.

Przedmiotem zamówienia jest : Zabezpieczenie przejścia podziemnego przy ul. Wielickiej poprzez nałożenie powłok antygraffiti i antyplakat”
Powierzchnia zabezpieczenia – 1380 m2 obejmuje : (płytki ścian tunelu, murków oporowych oraz daszki murków)

Zabezpieczenie przejścia podziemnego przy ul. Wielickiej poprzez nałożenie powłok antygraffiti i antyplakat.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa


2. Termin realizacji robót –  od dnia podpisania umowy do  10 grudnia 2017 rok

3.Termin składania ofert -  25 października 2017 rok

4, Informacje dotyczące ceny i warunków.
Oferent złoży ofertę cenową za wykonanie całości zadania w kwocie netto, wraz z obowiązującym podatkiem VAT, oraz poda cenę jednostkowa za 1 m2.  
Oferent poda nazwę środka który będzie zastosowany jako powłoka  zabezpieczająca przed graffiti i plakatami, oraz poda jego opis.

3.    Wymagany okres gwarancji – co najmniej  60 m-cy

4.    Kryteria wyboru ofert :
Cena – 90 %
Okres gwarancji – 10 %

Załączniki :

- istotne postanowienia umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (...kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także