Komunikat archiwalny

Wykonanie napraw elektrycznych i niskoprądowych w podziemiach Rynku Głównego – zgodnie z zapisami umowy dzierżawy z MHMK

Wykonanie napraw elektrycznych i  niskoprądowych  w podziemiach Rynku Głównego – zgodnie z zapisami umowy dzierżawy z MHMK”


1.    Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest : naprawa obwodów gniazd  w Kramach  Bogatych , przepięcie zasilania i punktów teletechnicznych w rewizjach podłogowych, wykonanie zasilania elektrycznego dla Wielkiej Wagi, podciągnięcie światłowodów i zasilania multimediów dla Wielkiej Wagi.
Dokładny zakres robót stanowi załączony przedmiar robót- załącznik Nr 1

Wykonanie napraw elektrycznych i  niskoprądowych  w podziemiach Rynku Głównego – zgodnie z zapisami umowy dzierżawy z MHMK
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

2. Termin realizacji robót – 10 grudnia 2017 rok

2.    Termin składania ofert -  22 października 2017 rok
3.    Informacje dotyczące ceny i warunków.
Oferent dostarczy kosztorys ofertowy  za realizację zadania w kwocie netto, wraz z obowiązującym podatkiem VAT sporządzony w oparciu o załączony przedmiar robót.
4.    Wymagany okres gwarancji – co najmniej 24 m-ce
5.    Kryteria wyboru ofert :
Cena – 80 %
Okres gwarancji – 20 %

Załączniki :
-przedmiar robót
- istotne postanowienia umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (..kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także