Komunikat archiwalny

Dostawa i montaż 4 liczników ruchu rowerowego.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty dla realizacji zadania polegającego na  dostawie i montażu 4 liczników ruchu rowerowego.

 

Dostawa i montaż 4 liczników ruchu rowerowego.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1.      Zamawiający

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,

2.      Informacja o przedmiocie zapytania ofertowego

Liczniki ruchu rowerowego będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego powinny się składać z następujących elementów (parametry minimalne):

·         Czujnik z pętla indukcyjną zapewniającą zliczanie przejeżdżających rowerzystów, bez rozróżnienia kierunku jazdy oraz rejestrator danych wraz z akumulatorem zasilającym (baterią) i modemem do zdalnego przesyłu danych,

·         Aplikacja do obsługi danych, z dostępem online, poprzez sieć www, za pomocą protokołu http, umożliwiająca przegląd i eksport danych, a także umożliwiająca wizualizację danych na dowolnej stronie internetowej, m.in: odczyt liczby zliczonych rowerzystów w dniu poprzednim z podziałem na godziny; - odczyt liczby zliczonych rowerzystów za dany rok kalendarzowy. Pełen dostęp do danych generowanych i wytwarzanych przez zestawy zliczające rowerzystów, wraz z możliwością eksportu danych do plików cyfrowych w formatach: csv.

·         Bezterminowo działające kody umożliwiające automatyczne aktualizowanie (raz na dobę) na dowolnej stronie www danych z czujników.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w zakresie rzeczowym.

3.      Termin zgłaszania ofert: do 4. X.2017 r.

Ofertę należy złożyć  w wersji elektronicznej na e-mail: mjedynak@zikit.krakow.pl

4.      Termin wykonania zadania: do 30.XI.2017 r.

5.      Kryterium oceny ofert – cena 100%

6.      Osoba do kontaktu w sprawie zadania:

 

Małgorzata Jedynak

e-mail: mjedynak@zikit.krakow.pl

tel. 12 616 86 02

 

 

Załączniki do postępowania :

·         wzór umowy

·         załącznik nr 1 – zakres rzeczowy


·         załącznik nr 3 – lokalizacje liczników

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA (... kliknij aby pobrać).

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także