Komunikat archiwalny

Wykonanie 8 szt. cube wraz z ich montażem w przestrzeni miejskiej, ekspozycją oraz demontażem po okresie ekspozycji

Ogłoszenie  do składania ofert na wykonanie zadania pn „ Wykonanie 8 szt. cube wraz z ich montażem w przestrzeni miejskiej, ekspozycją oraz demontażem po okresie ekspozycji „w tym:

5 szt. cube dedykowane 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Krakowie

3 szt. cube dedykowane Projektowi Wyspiański.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Wykonanie 8 szt. cube wraz z ich montażem w przestrzeni miejskiej, ekspozycją oraz demontażem po okresie ekspozycji
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Opis przedmiotu  zamówienia stanowi załącznik nr. 1 wraz z projektami graficznymi i specyfikacją techniczną.

Termin realizacji zamówienia.

             5 szt. cube dedykowane 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Krakowie

      - montaż do 01. lipca 2017 roku

      - ekspozycja od 02.lipca do 12 lipca 2017 roku

      - demontaż od 13 lipca do 19 lipca 2017 roku

             3 szt. cube dedykowane Projektowi Wyspiański.

         -   montaż do 01 lipca 2017 roku

         -   ekspozycja od 02 lipca do 12 sierpnia 2017 roku

         -   demontaż od 13 sierpnia do 21 sierpnia 2017 roku

 

Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w terminie do  05 czerwca 2017 roku do godz. 23.59  w wersji         elektronicznej na e-mail:sekretariat@zikit.krakow.pl lub złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Z-cy Dyrektora ds. Infrastruktury os. Złotej Jesieni 14 I p.

Doświadczenie Wykonawcy

Zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat , co najmniej 1 usługi  o podobnym charakterze

Do oferty należy załączyć referencje, protokoły odbioru lub inne dokumenty poświadczające spełnienie podanych warunków

Osoby do kontaktów

Monika Szwed – tel. (12)6168655

Teresa Kowalińska  - tel. (12)6168658

 

Załączniki :

- Opis przedmiotu Zamówienia wraz z projektami graficznymi i specyfikacją      techniczną  - zał. nr 1

- Warunki wykonania prac - zał. nr 2

- Tabela cen jednostkowych – zał. nr 3

- Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (....kliknij aby pobrać.)

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także