Komunikat archiwalny

Przedstawienie oferty cenowej na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w Krakowie w wskazanych punktach.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego
w Krakowie w punktach wskazanych w załączniku nr 2.

Przedstawienie oferty cenowej na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego  w Krakowie w wskazanych punktach.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Pomiary należy wykonać w typowych dniach roboczych (tj. wtorek, środa, czwartek) z dokładnością do 15 minut uwzględniając strukturę rodzajową (tj. rowery, motocykle, samochody osobowe, mikrobusy, samochody dostawcze, samochody ciężarowe, samochody ciężarowe z przyczepą i autobusy) i kierunkową pojazdów wraz z opracowaniem wyników.

Część I zlecenia należy wykonać:
w godzinach 06:00 – 22:00 przez 2 dni natomiast część II zlecenia należy wykonać
w godzinach 06:30 – 09:30 i 14:00 – 17:00 przez 1 dzień. Dodatkowo dla zakresu II należy wykonać pomiar pieszych 30 wybranych skrzyżowań. Każdy pomiar należy wykonać metodą videorejestracji lub metodą manualną z zapewnieniem wymaganej liczby osób.        

 

Czas wykonania zlecenia: do 30.11.2017 r. z wyłączeniem terminu 30.06.-03.09.17 r.

 

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej z podaniem ceny brutto i przesłanie jej na adres mailowy sekretariatdt@zikit.krakow.pl najpóźniej do dnia 26.05.2017 r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (.... kliknij by pobrać)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.