Komunikat archiwalny

Wykonanie dokumentacji dla zwiększenia oraz zmniejszenia mocy przyłączeniowej w szafach oświetlenia ulicznego

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty wraz z ceną na wykonanie dokumentacji dla zwiększenia oraz zmniejszenia mocy przyłączeniowej w szafach oświetlenia ulicznego w Krakowie.

Wykonanie dokumentacji dla zwiększenia oraz zmniejszenia mocy przyłączeniowej w szafach oświetlenia ulicznego
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Tabelaryczny wykaz szaf oświetleniowych z opisanym zakresem prac oraz wzór umowy przesyłamy w załączeniu. Schematy elektryczne szaf oświetleniowych zostaną w razie potrzeby udostępnione elektronicznie po kontakcie telefonicznym: Michał Strójwąs – tel. (12) 616 86 59.

 

Termin wykonania dokumentacji – 30 listopad 2017 r.

 

Oferty należy złożyć w siedzibie ZIKiT lub przesłać na adres e-mailowy: sekretariat@zikit.krakow.pl

 

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi do dnia 5 maja 2017 r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (kliknij aby pobrać ....)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.