Komunikat archiwalny

Wykonanie projektów remontu odcinków sieci trakcyjnej tramwajowej w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty wraz z ceną na wykonanie projektów remontu odcinków sieci trakcyjnej tramwajowej w Krakowie.

Wykonanie projektów remontu odcinków sieci trakcyjnej tramwajowej w Krakowie
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Wymagana zawartość projektów, wykaz odcinków sieci trakcyjnej z opisanym zakresem prac oraz wzór umowy przesyłamy w załączeniu. Schematy odcinków sieci trakcyjnej zostaną w razie potrzeby udostępnione elektronicznie po kontakcie telefonicznym: Józef Mikulski – tel. (12) 616 86 50.

Kryterium oceny: 80 % - cena;  20% - termin wykonania

Termin wykonania projektów – 19 czerwca 2017 r.

 

Prosimy o udzielenie odpowiedzi do dnia 24 kwietnia 2017 r.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (kliknij aby pobrać ...)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” . Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: „ Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach projektu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ulic Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z z przebudową układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska – Dietla – Stradomska, wraz z przebudowa ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej oraz przebudowa istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę” Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.