Komunikat archiwalny

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Nowohucka nad linią PKP w Krakowie zgodnie z Postanowieniem WINB nr 94/2017.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przełożenie oferty na „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Nowohucka nad linią PKP w Krakowie  zgodnie z Postanowieniem WINB nr 94/2017”  

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Nowohucka nad linią PKP w Krakowie  zgodnie z Postanowieniem WINB nr 94/2017.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zakres rzeczowy:

Określenie stanu technicznego obiektu wraz z identyfikacja uszkodzeń,

Wykonanie badań, pomiarów, obliczeń, wniosków i zaleceń,

Przedstawienie propozycji dotyczących zakresu robót budowlanych koniecznych do wykonania celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, sposobu i technologii ich wykonania wraz z określeniem terminu wykonania napraw

Pozyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla terenu, na którym usytuowany jest przedmiotowy wiadukt.

Wymagany termin realizacji zamówienie do dnia 31.07.2017 r.

 

Proszę o przełożenie oferty w terminie do 28.03.2017 r.

 

Oferty należy złożyć w siedzibie ZIKiT lub przesłać na adres e-mailowy: sekretariat@zikit.krakow.pl

 

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (kliknij aby pobrać .....)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także