Komunikat archiwalny

Obserwacja geodezyjna wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Krakowa w 2017 r.

OGŁOSZENIE
o zamówieniu pt. „Wykonanie obserwacji geodezyjnych wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Krakowa w 2017 roku”

Obserwacja geodezyjna wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Krakowa w 2017 r.
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest wykonanie obserwacji geodezyjnych wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Krakowa w 2017 roku  (wg umowy § 1 pkt 1, 2.) Umowy.

Zamówienie przewiduje:

Wykonanie pomiarów ugięć konstrukcji i osiadanie podpór obiektów mostowych

Pomiary należy dowiązać do wyników wcześniejszych obserwacji, które są w posiadaniu Zamawiającego.

Pomiary winny być dowiązane do sieci reperów.

Do obserwacji winien być użyty sprzęt pozwalający na uzyskanie pomiarów z dokładnością 0,25 mm.

W celu wyeliminowania wpływu ruchów pojazdów na wyniki pomiarów obserwacje geodezyjne obiektów, na których odbywa się ruch pojazdów należy prowadzić nocą.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie znaków pomiarowych w czasie realizacji umowy.

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA (kliknij aby pobrać .......)

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Krzysztof Książek
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także