Ogłoszenia do 30000 EURO

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW
Komunikat archiwalny 2017-06-09

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza aukcję na  sprzedaż pojazdów, która zostanie przeprowadzona w dniu 29 czerwca 2017 r. Aukcja odbędzie się  o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
w budynku na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie (sala nr 57 – III piętro).

Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Opracowanie analizy programu posadowienia toalet samoobsługowych na terenie Miasta Krakowa na lata 2017-2020

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie analizy programu posadowienia toalet samoobsługowych na terenie Miasta Krakowa na lata 2017-2020 pod roboczą nazwą „Program zapewnienia podstawowych elementów komfortu osobistego dla mieszkańców Miasta Krakowa”

Opracowanie koncepcji przebudowy przestrzeni publicznej ulicy Sławkowskiej w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji przebudowy przestrzeni publicznej ulicy Sławkowskiej w Krakowie wraz z programem funkcjonalno–użytkowym w ramach zadania pn.: „Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie”.

Rozbudowa systemu finansowo-księgowego WF-Fakir Budżet o moduł fakturowania i magazynu.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Rozbudowa systemu finansowo-księgowego WF-FAKIR Budżet o moduł fakturowania sprzedaży WF-MAG wersja Prestiż PLUS – 20 stanowisk

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Wykonanie 8 szt. cube wraz z ich montażem w przestrzeni miejskiej, ekspozycją oraz demontażem po okresie ekspozycji

Ogłoszenie  do składania ofert na wykonanie zadania pn „ Wykonanie 8 szt. cube wraz z ich montażem w przestrzeni miejskiej, ekspozycją oraz demontażem po okresie ekspozycji „w tym:

5 szt. cube dedykowane 41 Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Krakowie

3 szt. cube dedykowane Projektowi Wyspiański.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu ZIKiT oraz dokumentacji przeznaczonej  do brakowania.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz dokumentacji przeznaczonej

do brakowania”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Ogłoszenie wykonanie analizy związanej z możliwością rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Wykonanie analizy związanej z możliwością rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i przydatności do użytkowania obwałowań portu rzeki Wisły.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i przydatności do użytkowania obwałowań portu rzeki Wisły stanowiącego wraz z portem rzecznym całość techniczno-użytkową

Wykonanie analizy związanej z możliwością rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Wykonanie analizy związanej z możliwością rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.