Ogłoszenia do 30000 EURO

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Łopackiego.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Łopackiego dz. nr 24/9 obr. 8 jedn. Ewid. Nowa Huta (od Ronda Hipokratesa ) do ul. Okulickiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kolidującym uzbrojeniem wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID

 

 

Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej wraz z projektem remontu mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Nowohuckiej w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na „Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej wraz z projektem remontu mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Nowohuckiej w Krakowie”.

Opracowanie ekspertyzy wraz z projektem remontu mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Brzeskiej w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na „Opracowanie ekspertyzy techniczno-budowlanej wraz z projektem remontu mostu przez rzekę Wisłę w ciągu ul. Brzeskiej w Krakowie”.

Budowa przyłączy oświetlenia ulicznego na terenie Dz. VII Miasta Krakowa –   ul. Robla , ul. Jeleniowa.

OGŁOSZENIE
zamówienia pt.: Budowa przyłączy oświetlenia ulicznego na terenie Dz. VII Miasta Krakowa –  ul. Robla , ul. Jeleniowa.  

 I. Opis przedmiotu zamówienia:
   Przedmiotem zamówienia jest dobudowa 2 elektroenergetycznych przyłączy oświetlenia ulicznego;
   przy ul. Robla (w wariancie 1) i przy ul. Jeleniowej.

Budowa chodnika łączącego ul.Norymberską z ul.Pychowicką w Krakowie.

OGŁOSZENIE
 zamówienia pt.: Budowa chodnika łączącego ul.Norymberską z ul.Pychowicką w Krakowie.

Zamówienie obejmuje budowę chodnika, odtworzenie nawierzchni jezdni oraz przebudowę zjazdów.szerokość jezdni przy której zlokalizowany jest chodnik to 6,0 m.Krawędzie jezdni przy której zlokalizowany będzie chodnik wykonać z krawężnika betonowego 20/30.Chodnik obramować obrzeżem betonowym 8/30.Projektowane nawierzchnie jezdni wykonać z asfaltobetonu , nawierzchnię chodnika i zjazdów należy wykonać z kostki brukowej

Dostawa i montaż zamykanych samoobsługowych boksów rowerowych w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego pn. „BIKE’owy Parking – tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty dla realizacji zadania: „Dostawa i montaż boków rowerowych służących do przechowywania 5 rowerów – realizacja projektu budżetu obywatelskiego nr  BO.D12.25.16 pn. „BIKE’owy Parking – tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta”.

Dostawa i montaż 4 liczników ruchu rowerowego.
Komunikat archiwalny 2017-09-25

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty dla realizacji zadania polegającego na  dostawie i montażu 4 liczników ruchu rowerowego.

 

Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy.
Komunikat archiwalny 2017-09-22

OGŁOSZENIE
 zamówienia pt.: Budowa przejścia na wały rzeki Rudawy.
Zamówienie obejmuje budowę ciagu pieszego przy ul.Brzegowej,stanowiącego dojście do wałów wzdłuż rzeki Rudawy.Ciąg pieszy będzie posiadał długość 53,40 m i szerokość 2,50 m.

Przebudowa chodnika oraz schodów zewnętrznych wraz z budową pochylni.

 OGŁOSZENIE
 zamówienia pt.: Przebudowa schodów w Parku Młynówka Królewska przy przejściu dla pieszych przy ul.Przybyszewskiego.  

Budowa chodnika od ul.Jagiełły do ul.Leszka Białego w Krakowie.

Budowa chodnika od ul.Jagiełły do ul.Leszka Białego w Krakowie wraz z budową oświetlenia, odwodnieniem powierzchniowym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Zamówienie nr ZIKiT/DIW/T-XVII-8/16