Ogłoszenia do 30000 EURO

Dostawa i montaż tablicy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej DIP  na przystanku  ul. Zakopiańska ZUS.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Dostawa i montaż tablicy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej DIP  na przystanku ul. Zakopiańska ZUS”

Dostawa kamer CCTV-Monitoring dzielnicy XVI.
Komunikat archiwalny 2017-11-09

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Dostawa kamer CCTV-Monitoring dzielnicy XVI ”

Wykonanie pomiarów linii światłowodowych oraz dostawa urządzeń multimedialnych dla celów obsługi trasy turystycznej Muzeum Podziemia Rynku.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wykonanie pomiarów linii światłowodowych oraz dostawa urządzeń multimedialnych do celów transmisji  strumienia video dla celów obsługi trasy turystycznej Muzeum Podziemia Rynku.”

Budowy chodnika w ulicy Huculskiej na odcinku od ul. Turonia do ul. Huculskiej nr 13d.

Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla  „Budowy chodnika w ulicy Huculskiej na odcinku od ul. Turonia do ul. Huculskiej nr 13d” – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych warunkujących realizację robót budowlanych.”

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego ul. Kułakowskiego, Krępy i Cesarza.

Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla  „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego ul. Kułakowskiego, Krępy i Cesarza.”

I.    Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,

Zabezpieczenie przejścia podziemnego przy ul. Wielickiej poprzez nałożenie powłok antygraffiti i antyplakat.

Przedmiotem zamówienia jest : Zabezpieczenie przejścia podziemnego przy ul. Wielickiej poprzez nałożenie powłok antygraffiti i antyplakat”
Powierzchnia zabezpieczenia – 1380 m2 obejmuje : (płytki ścian tunelu, murków oporowych oraz daszki murków)

Budowa chodnika wraz z przebudową  drogi  wewnątrzosiedlowej  przy ul. Kurczaba.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji WZ dla inwestycji pn.: „Budowa chodnika wraz z przebudową  drogi  wewnątrzosiedlowej  przy ul. Kurczaba”

Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu ZIKiT w Krakowie

1. Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Wykonanie napraw elektrycznych i  niskoprądowych  w podziemiach Rynku Głównego – zgodnie z zapisami umowy dzierżawy z MHMK

Wykonanie napraw elektrycznych i  niskoprądowych  w podziemiach Rynku Głównego – zgodnie z zapisami umowy dzierżawy z MHMK”


1.    Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest : naprawa obwodów gniazd  w Kramach  Bogatych , przepięcie zasilania i punktów teletechnicznych w rewizjach podłogowych, wykonanie zasilania elektrycznego dla Wielkiej Wagi, podciągnięcie światłowodów i zasilania multimediów dla Wielkiej Wagi.
Dokładny zakres robót stanowi załączony przedmiar robót- załącznik Nr 1

Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego realizacją – Połączenie drogowe ul.Reduta w Krakowie od ul.Ks.Jancarza do ul.Powstańców

Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego realizacją – Połączenie drogowe ul.Reduta w Krakowie od ul.Ks.Jancarza do ul.Powstańców

I . Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Zadanie obejmuje wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu oraz jego wykonanie na przebudowywanej ulicy Reduta. Zamawiający udostępnia dotychczasowy , nieaktualny projekt. Zamówienie obejmuje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na głównym ciągu o długości ok. 1200mm wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Powstańców , Rozrywka , Sabały ,Ks.Jancarza oraz ulicami bez nazwy.