Ogłoszenia do 30000 EURO

Opracowanie ekspertyzy wiaduktu nad liną kolejową w ciągu ul. Nowohuckiej  w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przełożenie oferty na „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Nowohucka nad linią PKP w Krakowie  zgodnie z Postanowieniem WINB nr 94/2017”.

Wykonanie opracowania przyrodniczego dla Stawu Płaszowskiego.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na wykonanie zadania pn:. „Wykonanie opracowania przyrodniczego obejmującego cały ekosystem  Stawu Płaszowskiego” pod kątem planowanego pogłębienia części centralnej akwenu.

Obszar opracowania to teren znajdujący się w Krakowie obejmujący część działek numer:

1/14, 330/7 322/68, 322/29, 322/25, 322/28, 322/26, 322/30 obręb nr 15 Podgórze.

Ochrona obiektu wraz z obsługą platform dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Na Zjeździe.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na świadczenie usługi ochrony fizycznej wraz z obsługą dwóch platform dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym pod ul. Na Zjeździe – zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym.

Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach  dróg  administrowanych przez ZIKiT w roku 2017.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach  dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych  oraz na drogach gminnych  administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w roku 2017.

Wykonanie projektu likwidacji przecieków do pomieszczeń MHMK pod płytą Rynku Głównego w Krakowie oraz do pomieszczeń Teatru Ludowego na podstawie ekspertyzy.

Zakres prac

Projekt powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.15 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt powinien być wykonany na podstawie ustaleń ekspertyzy wykonanej w 2016 r.

Dostawa wraz z instalacją nowych tablic informacyjnych oraz remont istniejących tablic informacyjnych na terenie Miasta Krakowa.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawa wraz z instalacją nowych tablic informacyjnych oraz remont istniejących tablic informacyjnych na terenie Miasta Krakowa ”.

Audyt rekompensaty operatora lokalnego transportu zbiorowego świadczącego autobusowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Audyt rekompensaty operatora lokalnego transportu zbiorowego świadczącego autobusowe usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w ramach systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) za rok 2016”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Audyt rekompensaty i refundacji uzyskiwanej przez spółkę Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług publicznych.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Audyt rekompensaty i refundacji uzyskiwanej przez spółkę Miejska Infrastruktura Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług publicznych polegających na prowadzeniu strefy płatnego parkowania oraz realizacji programu parkingowego wraz z analizą funkcjonowania Spółki pod kątem właściwego wykonywania powierzonego zadania publicznego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Nowohucka nad linią PKP w Krakowie  zgodnie z Postanowieniem WINB nr 94/2017.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przełożenie oferty na „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Nowohucka nad linią PKP w Krakowie  zgodnie z Postanowieniem WINB nr 94/2017”  

Obserwacja geodezyjna wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Krakowa w 2017 r.

OGŁOSZENIE
o zamówieniu pt. „Wykonanie obserwacji geodezyjnych wybranych obiektów mostowych na terenie miasta Krakowa w 2017 roku”