Ogłoszenia do 30000 EURO

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i przydatności do użytkowania obwałowań portu rzeki Wisły.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i przydatności do użytkowania obwałowań portu rzeki Wisły stanowiącego wraz z portem rzecznym całość techniczno-użytkową

Wykonanie analizy związanej z możliwością rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Wykonanie analizy związanej z możliwością rozszerzenia obszaru strefy płatnego parkowania”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Przebudowa ul. Bronowickiej w zakresie budowy zatok parkingowych.

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie ulicy Bronowickiej w zakresie budowy dwóch stanowisk zatok parkingowych.

Przedstawienie oferty cenowej na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego  w Krakowie w wskazanych punktach.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego
w Krakowie w punktach wskazanych w załączniku nr 2.

Wykonanie dokumentacji dla zwiększenia oraz zmniejszenia mocy przyłączeniowej w szafach oświetlenia ulicznego

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty wraz z ceną na wykonanie dokumentacji dla zwiększenia oraz zmniejszenia mocy przyłączeniowej w szafach oświetlenia ulicznego w Krakowie.

Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji Pl. Św. Ducha w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji Placu Św. Ducha w Krakowie wraz z programem funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Placu Św. Ducha w Krakowie".

Koncepcja przebudowy przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji przebudowy przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie wraz z programem funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami w ramach zadania pn: Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie.

Dostawa i montaż czterech samoobsługowych stacji naprawy rowerów będąca realizacją projektu budżetu obywatelskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż czterech samoobsługowych stacji naprawy rowerów będąca realizacją projektu budżetu obywatelskiego nr BO.D4.28/16 pn. Zrób to sam - samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów !

Zakup licencji do systemu CPAnet oraz wsparcia technicznego „Help desk” w pełnym zakresie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty wraz z ceną na dostarczenie licencji do systemu CPAnet oraz wsparcia technicznego „Help desk” w pełnym zakresie. Zakres prac oraz wzór umowy przesyłamy w załączeniu.

Wykonanie projektu dla Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu dla Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) przeznaczonych do odpoczynku rowerzystów na terenie m. Krakowa przy planowanej rowerowej trasie turystycznej. Zamówienie obejmować będzie wykonanie projektów dla dwóch typów MOR: małego i dużego.