Ogłoszenia do 30000 EURO

Dostawa  wraz  z instalacją  nowych  tablic informacyjnych oraz remont istniejących  tablic informacyjnych  na terenie  Miasta  Krakowa

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  w  Krakowie zaprasza  do  złożenia oferty cenowej na „Dostawa  wraz  z instalacją  nowych  tablic informacyjnych oraz remont istniejących  tablic informacyjnych  na terenie  Miasta  Krakowa ”.