Ogłoszenia do 30000 EURO

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na opracowanie PFU dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”.