Monitoring dróg

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie prowadzi stały monitoring dróg na terenie miasta z wykorzystaniem kamer oraz prowadząc całodobowy dyżur telefoniczny. Zebrane informacje przekazywane są odpowiednim służbom miejskim, oraz są wyświetlane na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie miasta.

Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum