kontakty

Siedziba:

31-586 Kraków
ul. Centralna 53

Centrala:

 

tel. 12 616 7000
fax. 12 616 7417

Dyrektor Naczelny:

Jerzy Marcinko

Sekretariat:

 

tel: 12 616 7416

 

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania

Adam Cebula

Sekretariat:

tel: 012 616 8641
fax: 012 616 8608

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Transportu Franciszek Szczurko

Sekretariat:

tel: 012 616 7502
fax: 012 616 7547

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

Iwona Król

Sekratariat:

tel: 012 616 7137
fax: 012 616 7138

 

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Marcin Korusiewicz
Sekretariat:

tel: 12 616 7137
fax: 12 616 7138

Zastępca Dyrektora ds. Dróg Andrzej Olewicz
Sekretariat:

tel: 12 616 7005
fax: 12 616 7226

Główny Księgowy Anna Małecka
tel: 12 616 7104
fax: 12 616 7417
Magiczny Kraków Biuletyn Informacji Publicznej Komunikacja Miejska w Krakowie Ekocentrum