Rozbudowa ul. Wrobela – etap III

W związku z planowanym przygotowywaniem do realizacji inwestycji pn. Rozbudowa ul. Wrobela – etap III” – w formule zaprojektuj i zbuduj  (od zakresu etapu II tj. od ul. Husarskiej do placu do nawracania - dł ok.1200), Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje mieszkańców o możliwości przyłączenia przyległych posesji do zaprojektowanego kanału opadowego w pasie drogowym, w oparciu  o indywidualne projekty przyłączy oraz wymagane dokumenty formalno-prawne (uzyskane kosztem i staraniem właścicieli posesji).

Informujemy, że w ramach planowanej  przez ZIKiT inwestycji będą realizowane przyłącza kanalizacji opadowej od projektowanego kanału opadowego do granic pasa drogowego.

Wnioski zainteresowanych stron należy składać do Zarządu Infrastruktury Komunalnej                             i Transportu w Krakowie w terminie do dnia 27.04.2018r.

Realizacja robót planowana jest na III/IV kwartał 2018 i w latach  2019-2020.

Rozbudowa ul. Wrobela – etap III
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Michał Pyclik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także