Komunikat archiwalny

Zapytanie ofertowe - przygotowanie projektu organizacji ruchu

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu na obszarze Miasta Krakowa obejmującego zaprojektowanie dojazdu do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15.

Zapytanie ofertowe - przygotowanie projektu organizacji ruchu
Fot. ZIKIT

Zadanie obejmuje ustawienie odpowiedniego oznakowania w niżej wymienionych miejscach:

 • Skrzyżowanie ul. Brodzińskiego z ul. Nadwiślańską przy kładce w kierunku Kazimierza
 • Skrzyżowanie ul. Podgórskiej z ul. Daszyńskiego
 • Skrzyżowanie ul. Podgórskiej z ul. Gazową
 • Skrzyżowanie ul. Podgórskiej z ul. Krakowską
 • Skrzyżowanie ul. Wąskiej z ul. Józefa
 • Ul. Dietla przed skrzyżowaniem z ul. Starowiślną
 • Ul. Dietla przed skrzyżowaniem z ul. Krakowską
 • Skrzyżowanie ul. Św. Gertrudy z ul. Stradom
 • Ul. Starowiślna w kierunku Centrum przed ul. Dietla
 • Ul. Kotlarska za mostem jadąc od Podgórza oraz jadąc od Ronda Grzegórzeckiego
 • Al. Powstania Warszawskiego przed Rondem Grzegórzeckim
 • Plac Nowy

Termin realizacji: do 30 dni od daty otrzymania zlecenia.

Prosimy o przedstawienie oferty najpóźniej do dnia 31.08.2016 r. i przesłanie jej do tutejszego Zarządu w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie. Otwarcie kopert nastąpi dnia 07.09.2016 r.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „ Budowa nowej ulicy klasy L łączącej al.29 Listopada z ul.Felińskiego w Krakowie ”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków   Jak stanowi art. 4 pkt.15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji : urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.                 Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.