Komunikat archiwalny

Komunikacja miejska w pełni płatna od 25.01

W związku z zarejestrowaną poprawą jakości powietrza na obszarze Krakowa, odwołuje się usługę darmowych przejazdów środkami komunikacji publicznej (w tym autobusowej i tramwajowej) na podstawie ważnego dowodu  rejestracyjnego.

Przywrócenie płatnej komunikacji nastąpi w dniu 25.01.2016 r. od godziny 00:00.

 

Komunikacja miejska w pełni płatna od 25.01
Fot. Zarząd Dróg Miasta Krakowa

W przypadku wzrostu średniego pomiaru dobowego, stężeń pyłów PM 10 powyżej ustalonej normy, jednostki odpowiedzialne za realizację usługi darmowej komunikacji publicznej, będą informować o tym fakcie, w kolejnych dniach, poprzez odpowiednie komunikaty ogłaszane w przedziale godzinowym pomiędzy godziną 17 i 18.30.

Niezależnie od powyższego zwracamy się z prośbą o weryfikowanie, na stronie internetowej WIOŚ w Krakowie, aktualnych stanów stężeń dobowych pyłów PM 10 i ewentualne podjęcie adekwatnych środków zapobiegawczych (http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/)
Opis procedur ochronnych dla poszczególnych grup mieszkańców wraz z rekomendacjami został zamieszczony w BIP Gminy Miejskiej Kraków:
http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także