Zmiana numerów kont bankowych

W związku ze zmianą z dniem 01 stycznia 2016 r. banku prowadzącego obsługę bankową Gminy Miejskiej Kraków na PKO Bank Polski S.A. informujemy, że zmianie ulegną wszystkie numery rachunków bankowych, w tym rachunków bankowych ZIKiT.

Zmiana numerów kont bankowych
Fot. Paweł Krawczyk

Poniżej podajemy nowe numery rachunków bankowych Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, na które, w zależności od tytułu, z dniem 01.01.2016 r. należy przekazywać środki:

nazwa rach.bankowego

Numer rachunku bankowego

dochody

07 1020 2892 0000 5902 0590 8449

opłata za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej

65 1020 2892 0000 5902 0590 8472

opłata z kontroli biletów komunikacji miejskiej

63 1020 2892 0000 5002 0590 8464

opłata ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej

58 1020 2892 0000 5202 0590 8456

holowanie i parking pojazdów, odstąpienie od holowania

66 1020 2892 0000 5102 0590 8555

opłata z tytułu wypożyczania rowerów

44 1020 2892 0000 5102 0590 8563

opłata skarbowa

73 1020 2892 0000 5802 0590 8571

zawiadomienia Strefa Płatnego Parkowania

70 1020 2892 0000 5702 0590 8480

upomnienia Strefa Płatnego Parkowania

18 1020 2892 0000 5002 0590 8498

tytuły wykonawcze Strefa Płatnego Parkowania

15 1020 2892 0000 5802 0590 8548

parkomaty strefa P1

60 1020 2892 0000 5802 0590 8514

parkomaty strefa P2 (Kazimierz)

70 1020 2892 0000 5402 0590 8530

parkomaty strefa P3-P8

65 1020 2892 0000 5602 0590 8522

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Hamarnik
Podmiot publikujący: ZIKiT Kraków
Zobacz także
W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „ Budowa nowej ulicy klasy L łączącej al.29 Listopada z ul.Felińskiego w Krakowie ”. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.   Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres : Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,  31-586 Kraków   Jak stanowi art. 4 pkt.15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji : urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.                 Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.