Ogłoszenia do 30000 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 30000 euro

 

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 

CPV: 32333200-8 Kamery wideo.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  usunięciu przecieku dachu terminala Autobusowego zlokalizowanego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie.

Zakres prac  polegający  na :

  1. Prace przygotowawcze, zabezpieczenie podłóg folią
  2. Odbicie tynków na stropach płaskich, belkach i schodach
  3. Wykonanie tynków wewnętrznych- ręcznie na stropach i podciągach z osiatkowaniem
  4. Malowanie tynków wewnętrznych, ścian, sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie
  5. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o twardości cegły klinkierowej, mur grubości 20-25 cm.
  6. Prace porządkowe po robotach.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

 

„Wykonanie analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 30000 euro

 

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Odnowienie licencji na użytkowanie oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite – 500 stanowisk na 12 miesięcy”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 

CPV: 48760000-3 – Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości  nieprzekraczającej 30000 euro

 

1. Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz dokumentacji przeznaczonej do brakowania.”

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  przeniesieniu kapliczki oraz realizacji prac konserwatorskich przy  kapliczce zlokalizowanej przy ul. Kobierzyńskiej
w Krakowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2015r. Dz. U. poz. 2164 - tekst jednolity ze zm.) zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy.

 

Na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Stróżeckiego

w Krakowie, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

 

Zamawiający:

 

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,
31-586 Kraków,

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”.