Ogłoszenia do 30000 EURO

Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu ZIKiT w Krakowie

1. Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Wykonanie napraw elektrycznych i  niskoprądowych  w podziemiach Rynku Głównego – zgodnie z zapisami umowy dzierżawy z MHMK

Wykonanie napraw elektrycznych i  niskoprądowych  w podziemiach Rynku Głównego – zgodnie z zapisami umowy dzierżawy z MHMK”


1.    Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest : naprawa obwodów gniazd  w Kramach  Bogatych , przepięcie zasilania i punktów teletechnicznych w rewizjach podłogowych, wykonanie zasilania elektrycznego dla Wielkiej Wagi, podciągnięcie światłowodów i zasilania multimediów dla Wielkiej Wagi.
Dokładny zakres robót stanowi załączony przedmiar robót- załącznik Nr 1

Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego realizacją – Połączenie drogowe ul.Reduta w Krakowie od ul.Ks.Jancarza do ul.Powstańców

Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego realizacją – Połączenie drogowe ul.Reduta w Krakowie od ul.Ks.Jancarza do ul.Powstańców

I . Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Zadanie obejmuje wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu oraz jego wykonanie na przebudowywanej ulicy Reduta. Zamawiający udostępnia dotychczasowy , nieaktualny projekt. Zamówienie obejmuje wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na głównym ciągu o długości ok. 1200mm wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Powstańców , Rozrywka , Sabały ,Ks.Jancarza oraz ulicami bez nazwy.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Łopackiego.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy połączenia ul. Łopackiego dz. nr 24/9 obr. 8 jedn. Ewid. Nowa Huta (od Ronda Hipokratesa ) do ul. Okulickiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kolidującym uzbrojeniem wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID

 

 

REGULAMIN KONKURSU RZEŹBIARSKO–ARCHITEKTONICZNEGO ZAMKNIĘTEGO, JEDNOETAPOWEGO, REALIZACYJNEGO na opracowanie KONCEPCJI POMNIKA JULIUSZA LEO NA SKWERZE  U ZBIEGU ULIC JÓZEFIŃSKIEJ I NADWIŚLAŃSKIEJ W KRAKOWIE

KONKURS RZEŹBIARSKO–ARCHITEKTONICZNY ZAMKNIĘTY, JEDNOETAPOWY, REALIZACYJNY na opracowanie KONCEPCJI POMNIKA JULIUSZA LEO NA SKWERZE U ZBIEGU ULIC JÓZEFIŃSKIEJ I NADWIŚLAŃSKIEJ W KRAKOWIE

 

POLECAMY