Ogłoszenia do 30000 EURO

REGULAMIN KONKURSU RZEŹBIARSKO–ARCHITEKTONICZNEGO ZAMKNIĘTEGO, JEDNOETAPOWEGO, REALIZACYJNEGO na opracowanie KONCEPCJI POMNIKA JULIUSZA LEO NA SKWERZE  U ZBIEGU ULIC JÓZEFIŃSKIEJ I NADWIŚLAŃSKIEJ W KRAKOWIE

KONKURS RZEŹBIARSKO–ARCHITEKTONICZNY ZAMKNIĘTY, JEDNOETAPOWY, REALIZACYJNY na opracowanie KONCEPCJI POMNIKA JULIUSZA LEO NA SKWERZE U ZBIEGU ULIC JÓZEFIŃSKIEJ I NADWIŚLAŃSKIEJ W KRAKOWIE

 

Rozbudowa ul.Czajnej w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ul.Czajnej w Krakowie”

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Fatimskiej w Krakowie.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
( tj. z 2015r. Dz. U. poz. 2164 - tekst jednolity ze zm.) zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Fatimskiej w Krakowie

1. Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rynek Kleparski w Krakowie na odcinku od ul. Basztowej do ul. św. Filipa.

OGŁOSZENIE

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rynek Kleparski w Krakowie na odcinku od ul. Basztowej do ul. św. Filipa.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA( ..kliknij aby pobrać).

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID rozbudowy ul. Do Fortu.

 Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID rozbudowy ul. Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA( ...kliknij aby pobrać).

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy kładki dla pieszych nad ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prwo Zamówień Publicznych (tj.z 2015r. Dz. U. poz. 2164 – tekst jednolity ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy.
Na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy kładki dla pieszych nad ul. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie.

Budowa chodnika przy ul.Pokrzywki na odcinku od Indigo-Dom Turystyczny os. Albertyńskie 1-2 w kierunku Szkoły na os. Niepodległości 19  po południowej stronie ul. Pokrzywki w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj” .

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania: Budowa chodnika przy ul.Pokrzywki na odcinku od Indigo-Dom Turystyczny os. Albertyńskie 1-2 w kierunku Szkoły na os. Niepodległości 19 po południowej stronie ul. Pokrzywki w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj” .
W ramach zadania:Bezpieczna droga do szkoły-budowa chodników wzdłuż ulic do samorządowych szkół podstawowych.
I.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
•    Opisuje program funkcjonalno-użytkowy

Rozbudowa ul.Taklińskiego w zakresie budowy dwóch przystanków na żądanie (bez wiat) w rejonie budynków nr 36 i 41.

 OGŁOSZENIE  zamówienia pt.:  Rozbudowa ul.Taklińskiego w zakresie budowy dwóch przystanków na żądanie (bez wiat) w rejonie budynków nr 36 i 41

I .Opis przedmiotu zamówienia:

1.    Zakres zadania obejmuje budowę dwóch przystanków autobusowych na żądanie
bez wiat przystankowych. W zakres zadania wchodzi miedzy innymi  wykonanie robót  rozbiórkowych nawierzchni asfaltobetonowej z odtworzeniem, montaż krawężnika kamiennego  wraz ze ściekiem z kostki kamiennej w ilości 68,48 mb ,wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej  gr.8 cm w ilości 132,74 m2 na   podbudowie z kruszywa kamiennego .Należy również wykonać kratkę ściekową z  włączeniem do istniejącego kolektora oraz zabezpieczenie odcinka istniejącej sieci gazowej. W ramach prowadzonych robót należy wykonać roboty związane z docelową  organizacją ruchu.

Opracowanie projektu wizualizacji Miejsc Obsługi Rowerzystów

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty dla realizacji zadania polegającego na opracowaniu  projektu wizualizacji Miejsc Obsługi Rowerzystów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 

Dostawa i montaż zamykanych samoobsługowych boksów rowerowych w ramach realizacji zadania budżetu obywatelskiego nr BO.D12.25.16 pn. „BIKE’owy Parking – tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty dla realizacji zadania: „Dostawa i montaż boków rowerowych służących do przechowywania 5 rowerów – realizacja projektu budżetu obywatelskiego nr  BO.D12.25.16 pn. „BIKE’owy Parking – tanio, szybko, wygodnie i zdrowo do miasta”.

 

POLECAMY