Ogłoszenia do 30000 EURO

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Pokrzywki w Krakowie

Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych dla:  „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Pokrzywki w Krakowie na części działki nr 277/1, 277/5 obr.7 Nowa Huta wraz z odwodnieniem, przekładką kolidującego uzbrojenia/zabezpieczeniem istniejących sieci lub przyłączy”


I.    Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,
31-586 Kraków,

Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. 18, 22 - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji

Przebudowa drogi osiedlowej przy ul. Rydla, bl. 18, 22 - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego  z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji  w zakresie objętym decyzją Nr  AU-2/6730.2/811/2017 o ustaleniu warunków zabudowy .


1. Zamawiający:

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków,

REGULAMIN KONKURSU RZEŹBIARSKO–ARCHITEKTONICZNEGO ZAMKNIĘTEGO, JEDNOETAPOWEGO, REALIZACYJNEGO na opracowanie KONCEPCJI POMNIKA JULIUSZA LEO NA SKWERZE  U ZBIEGU ULIC JÓZEFIŃSKIEJ I NADWIŚLAŃSKIEJ W KRAKOWIE

KONKURS RZEŹBIARSKO–ARCHITEKTONICZNY ZAMKNIĘTY, JEDNOETAPOWY, REALIZACYJNY na opracowanie KONCEPCJI POMNIKA JULIUSZA LEO NA SKWERZE U ZBIEGU ULIC JÓZEFIŃSKIEJ I NADWIŚLAŃSKIEJ W KRAKOWIE