Ogłoszenia do 30000 EURO

Koncepcja przebudowy przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i /transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie koncepcji przebudowy przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie wraz z programem funkcjonalno-użytkowym i dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami w ramach zadania pn: Przebudowa przestrzeni publicznej ul. Sławkowskiej w Krakowie.

Dostawa i montaż czterech samoobsługowych stacji naprawy rowerów będąca realizacją projektu budżetu obywatelskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż czterech samoobsługowych stacji naprawy rowerów będąca realizacją projektu budżetu obywatelskiego nr BO.D4.28/16 pn. Zrób to sam - samoobsługowa stacja Naprawy Rowerów !

Zakup licencji do systemu CPAnet oraz wsparcia technicznego „Help desk” w pełnym zakresie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty wraz z ceną na dostarczenie licencji do systemu CPAnet oraz wsparcia technicznego „Help desk” w pełnym zakresie. Zakres prac oraz wzór umowy przesyłamy w załączeniu.

Wykonanie projektu dla Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu dla Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) przeznaczonych do odpoczynku rowerzystów na terenie m. Krakowa przy planowanej rowerowej trasie turystycznej. Zamówienie obejmować będzie wykonanie projektów dla dwóch typów MOR: małego i dużego.

Wykonanie projektów remontu odcinków sieci trakcyjnej tramwajowej w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty wraz z ceną na wykonanie projektów remontu odcinków sieci trakcyjnej tramwajowej w Krakowie.

Badania stanu technicznego pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Do udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dokonywanie badań stanu technicznego pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym".

Opracowanie ekspertyzy wiaduktu nad liną kolejową w ciągu ul. Nowohuckiej  w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przełożenie oferty na „Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Nowohucka nad linią PKP w Krakowie  zgodnie z Postanowieniem WINB nr 94/2017”.

Wykonanie opracowania przyrodniczego dla Stawu Płaszowskiego.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedłożenie oferty na wykonanie zadania pn:. „Wykonanie opracowania przyrodniczego obejmującego cały ekosystem  Stawu Płaszowskiego” pod kątem planowanego pogłębienia części centralnej akwenu.

Obszar opracowania to teren znajdujący się w Krakowie obejmujący część działek numer:

1/14, 330/7 322/68, 322/29, 322/25, 322/28, 322/26, 322/30 obręb nr 15 Podgórze.

Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach  dróg  administrowanych przez ZIKiT w roku 2017.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach  dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych  oraz na drogach gminnych  administrowanych przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w roku 2017.

Wykonanie projektu likwidacji przecieków do pomieszczeń MHMK pod płytą Rynku Głównego w Krakowie oraz do pomieszczeń Teatru Ludowego na podstawie ekspertyzy.

Zakres prac

Projekt powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.15 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt powinien być wykonany na podstawie ustaleń ekspertyzy wykonanej w 2016 r.

POLECAMY