Ogłoszenia do 30000 EURO

Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ul Wiklinowej.

OGŁOSZENIE  zamówienia pt.: Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Isep wraz z brakującym kawałkiem chodnika w rejonie ul Wiklinowej.

Najem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby ZIKiT.

 

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Najem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 i os. Złotej Jesieni 14"

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Z uwagi na duże zainteresowanie postępowaniem, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 27.06.2017 r. do godziny 14.00 oraz  publikuje nowe, zmienione załączniku do postępowania.

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla budowy drogi.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych( tj. z 2015r. Dz. U. poz. 2164 - tekst jednolity ze zm.) zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy.

Na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla  Budowy drogi od ulicy Tynieckiej do granicy działek 8/10,8/3obr.3 Podgórze od zakresu wydanej decyzji o ZRID nr 10/4/2015 do granicy działek  nr 8/10 i 8/3 obr.3 Podgórze”  i innych decyzji niezbędnych do realizacji.

Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla pomnika – obelisku upamiętniającego odzyskanie niepodległości w 1918r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie „Rewitalizacja Placu Niepodległości – opracowanie dokumentacji projektowej dla: pomnika – obelisku upamiętniającego odzyskanie niepodległości w 1918r, ogrodzenia niskiego wokół pomnika, masztu flagowego i rekonstrukcji bramy koszar i zieleni na działce nr 374 obr.13 Podgórze przy ul. Kalwaryjskiej w Krakowie”.

Przeprowadzenie prac konserwatorsko - odgrzybieniowych w pomieszczeniach Wielkiej Wagi.

Ogłoszenie  do składania ofert na wykonanie zadania pn „„ Przeprowadzenie prac konserwatorsko - odgrzybieniowych w pomieszczeniach Wielkiej Wagi w Podziemiach Rynku Głównego w Krakowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Wykonania geodezyjnych pomiarów geometrii toru, badań diagnostycznych wybranych parametrów geometrycznych torów tramwajowych.

Przedstawienie oferty cenowej na: „Wykonania geodezyjnych pomiarów geometrii toru, badań diagnostycznych wybranych parametrów geometrycznych torów tramwajowych oraz pomiaru twardości szyn położonych na pętli tramwajowej „Wzgórza Krzesławickie” w Krakowie wraz z analizą wyników”.

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza aukcję na  sprzedaż pojazdów, która zostanie przeprowadzona w dniu 29 czerwca 2017 r. Aukcja odbędzie się  o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie,
w budynku na os. Złotej Jesieni 14 w Krakowie (sala nr 57 – III piętro).

Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Opracowanie analizy programu posadowienia toalet samoobsługowych na terenie Miasta Krakowa na lata 2017-2020

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie analizy programu posadowienia toalet samoobsługowych na terenie Miasta Krakowa na lata 2017-2020 pod roboczą nazwą „Program zapewnienia podstawowych elementów komfortu osobistego dla mieszkańców Miasta Krakowa”

POLECAMY