Ogłoszenia do 30000 EURO

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na budowę/przebudowę chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa w ramach zadania pn.: „Program budowy chodników”, które będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Audyt BRD wybranych przejść dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Monitoring wizyjny na terenie Dzielnicy XVI ”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 30000 euro

 

Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

Odnowienie licencji na użytkowanie oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite – 500 stanowisk na 12 miesięcy”

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego na podstawie przepisów wewnętrznych określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 

CPV: 48760000-3 – Pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości  nieprzekraczającej 30000 euro

 

1. Gmina Miejska Kraków - Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza
do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

„Przygotowanie dokumentacji do przekazania archiwum zakładowemu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz dokumentacji przeznaczonej do brakowania.”

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na  przeniesieniu kapliczki oraz realizacji prac konserwatorskich przy  kapliczce zlokalizowanej przy ul. Kobierzyńskiej
w Krakowie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2015r. Dz. U. poz. 2164 - tekst jednolity ze zm.) zgodnie z art.4 pkt 8 ww. ustawy.

 

Na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Jana Stróżeckiego

w Krakowie, wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia.

 

Zamawiający:

 

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53,
31-586 Kraków,

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla zadania „Budowa podstacji trakcyjnej Cementownia – w formule zaprojektuj & wybuduj”.