Komunikaty

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informujemy, że przygotowywana jest inwestycja pn: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul.Krakowskiej na odcinku od ulicy Rollego do ul.Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul.Dietla na odcinku od ul.Bożego Ciała do ul.Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Zalesie
Komunikat archiwalny 2016-05-13

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.                 z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Przebudowa, drogi gminnej klasy D, ul. Zalesie  w Krakowie” .

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Wezwanie do odbioru rzeczy
Komunikat archiwalny 2016-05-10

Wezwanie do odbioru rzeczy – konstrukcji trwale przytwierdzonej do gruntu w pasie drogowym na dz. nr 198/44 obr. 63 j.ew. Podgórze ul. W. Witosa

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Konopnickiej

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa odcinka drogi gminnej klasy D pomiędzy ul. M. Konopnickiej a ul. Rydlówka  w Krakowie wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu” .

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - KST III
Komunikat archiwalny 2016-05-02

W imieniu Prezydenta Miasta Krakow  - zarzadcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późń. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Budowa linii tramwajowej KST, etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej.” .

 

W ramach inwestycji może powstać obowiazek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciagu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Informacja Prezydenta Krakowa - ul. Podłużna
Komunikat archiwalny 2016-04-13

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ulicy Podłużnej w Krakowie”.

Informacja Prezydenta Krakowa
Komunikat archiwalny 2016-04-12

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.:Projekt dróg klasy L i D łączących ul.Wańkowicza z ul.Łempickiego w Krakowie realizowanych w  związku z inwestycją:„Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Wańkowicza w Krakowie ”.

Ul. Korbutowej - projekt
Komunikat archiwalny 2016-04-11

Na prośbę Dzielnicy VII prezentujemy projekt przebudowy ul. Korbutowej.

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Królewska, Podchorążych, Bronowicka

W imieniu Prezydenta Miasta Krakow - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: „Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego” na odcinku od skrzyżowania ulic: al. Mickiewicza, al. Słowackiego, Karmelicka, Królewska do skrzyżowania z ul. Rydla.

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciagu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7a-7f ustawy o drogach publicznych.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, przebudową pętli tramwajowej „Salwator” i podstacji Tenczyńskiej”

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.