Komunikaty

Wymiana szyn tramwajowych na ul. Zakopiańskiej
Komunikat archiwalny 2017-06-21

Szanowni Pasażerowie!

          Uprzejmie informujemy, że w dniach 24-25.06.2017r. (sobota-niedziela) ponownie prowadzone będą prace przy wymianie szyn na trasie do Borku Fałęckiego. W tych dniach wstrzymany zostanie ruch tramwajów na odcinku Łagiewniki - Borek Fałęcki.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa (ul. Zalesie)

W imieniu Prezydenta Miasta Kraków - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn: „Rozbudowa ul. Zalesie w Krakowie na odcinku od ul. Drukarskiej do ul. Przemiarki wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia”.

Informacja Prezydenta - ul. Opatkowicka

Zachęcamy do zapoznania się z informacją Prezydenta Miasta Krakowa dot. kanału technologicznego w ul. Opatkowickiej.

Wykonanie izolacji ścian pompowni zlokalizowanej na Małym Rynku  w Krakowie.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na „Wykonanie izolacji ścian pompowni zlokalizowanej na Małym Rynku
w Krakowie”

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa (ul. Witkowicka)

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa -zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: « Rozbudowa ul. Witkowickiej w Krakowie » na odcinku od al. 29 Listopada do ul. Dożynkowej.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa (ul. Glinik)

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa -zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: « Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie » na odcinku od ul. Bystronia do ul. Wadowskiej.

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na kiermasz

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że w 2017 roku wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego z okazji odpustów oraz Dnia Wszystkich Świętych można składać na dzienniku podawczym ZIKiT przy ul. Centralnej 53 lub pocztą w następujących terminach (poniżej tabelka). Losowania odbędą się w sali konferencyjnej (V piętro), w budynku UMK– os.Zgody 2, Kraków – Nowa Huta,  od godz. 900. Zasady wydawania zezwoleń oraz druk wniosku podane są w procedurze ZIKiT-25, na stronie internetowej. Informacji udzielamy również pod numerem telefonu: 012 616 70-21.

Zmiany godzin pracy kasy
Komunikat archiwalny 2016-12-30

W Piątek 30 grudnia 2016r Kasa Główna ZIKiT przy ul. Centralnej 53 w Krakowie będzie czynna w godzinach 7:30 - 11:00

Zmiany godzin pracy kasy
Komunikat archiwalny 2016-12-21

W Piątek 30 grudnia 2016r Kasa Główna ZIKiT przy ul. Centralnej 53 w Krakowie będzie czynna w godzinach 7:30 - 11:00

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Wrobela II

W związku z planowanym przygotowywaniem do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Wrobela – etap II” – (rozbudowa  skrzyżowania  z ul. Rączną i ul. Łutnia oraz rozbudowa ul. Wrobela na odcinku od w/w skrzyżowania do ul. Husarskiej), Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje mieszkańców o możliwości przyłączenia przyległych posesji do zaprojektowanego kanału opadowego w pasie drogowym, w oparciu o indywidualne projekty przyłączy oraz wymagane dokumenty formalno-prawne (uzyskane kosztem i staraniem właścicieli posesji).