Komunikaty

Zmiany godzin pracy kasy
Komunikat archiwalny 2016-12-21

W Piątek 30 grudnia 2016r Kasa Główna ZIKiT przy ul. Centralnej 53 w Krakowie będzie czynna w godzinach 7:30 - 11:00

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Wrobela II

W związku z planowanym przygotowywaniem do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Wrobela – etap II” – (rozbudowa  skrzyżowania  z ul. Rączną i ul. Łutnia oraz rozbudowa ul. Wrobela na odcinku od w/w skrzyżowania do ul. Husarskiej), Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje mieszkańców o możliwości przyłączenia przyległych posesji do zaprojektowanego kanału opadowego w pasie drogowym, w oparciu o indywidualne projekty przyłączy oraz wymagane dokumenty formalno-prawne (uzyskane kosztem i staraniem właścicieli posesji).

Losowanie miejsc handlowych
Komunikat archiwalny 2016-08-25

Losowanie miejsc pod handel  przy Cmentarzach w dniu 01.11.2016 r.  odbędzie się w Sali Konferencyjnej (V piętro) w budynku Urzędu Miasta Krakowa na os. Zgody w Krakowie  07.09.2016 r. od godz. 9.

Zapytanie ofertowe - przygotowanie projektu organizacji ruchu

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu na obszarze Miasta Krakowa obejmującego zaprojektowanie dojazdu do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15.

Ważna informacja dla kierwców ciężarówek
Komunikat archiwalny 2016-07-22

Wojewoda Małopolski wprowadził dzisiaj obwieszczenia, które wpływają na sposób poruszania się pojazdów ciężarowych (o masie powyżej 12t) oraz przewożących towary niebezpieczne. Zachęcamy wszystkich, którzy prowadzą inwestycje lub przemieszczają się takimi pojazdami o zapoznanie z nimi:

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa - Dąbska
Komunikat archiwalny 2016-07-18

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.                 z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn. : „Rozbudowa ul. Dąbskiej w zakresie od wschodniej granicy działki nr 225/5 obr. 16 Śródmieście do południowo-zachodniej granicy działki nr 41/37 obr. jw. wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji opadowej i przebudową kolidującego uzbrojenia” .

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.

Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Infolinia ŚDM
Komunikat archiwalny 2016-07-15

W związku z dużym zainteresowaniem krakowian informacjami o ŚDM zdecydowaliśmy o zwiększeniu ilości osób obsługujących infolinię z informacjami drogowymi (12 616 8606). Infolinia będzie czynna codziennie od 7:30 do 20:30.

Dodatkowa informacja dot. SDM
Komunikat archiwalny 2016-07-13

Uprzejmie informujemy, że posiadacze zezwoleń Zarządcy Drogi na wjazd w strefę ograniczonego ruchu będą mogli na ich podstawie wjechać podczas Światowych Dni Młodzieży do Strefy Ograniczeń w Ruchu nr1.

 

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informuję, że przygotowywana jest inwestycja pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Starowiślnej w Krakowie” .

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

W imieniu Prezydenta Miasta Krakowa - zarządcy dróg publicznych na terenie Krakowa – na podstawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2007 r. nr 19 poz. 115 z późn. zmianami) informujemy, że przygotowywana jest inwestycja pn: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul.Krakowskiej na odcinku od ulicy Rollego do ul.Dietla wraz z przebudową istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek wraz z przebudową ul.Dietla na odcinku od ul.Bożego Ciała do ul.Augustiańskiej oraz przebudową istniejącego mostu Piłsudskiego przez rzekę Wisłę”.